Hrvatske šume nastavljaju pomagati potresom pogođena područja

Hrvatske šume nastavljaju pomagati potresom pogođena područja

Prvo zbog pandemije Covid-19, a zatim i zbog potresa znatno je povećano korištenje online usluga za provođenje nastave i raznih gospodarskih aktivnosti. Postojeća infrastruktura mrežnih operatera na dijelu Sisačko-moslavačke županije stoga više nije bila dostatna.

S obzirom na okolnosti koje su prethodile, ovaj se zahvat i ulaganje u novu investiciju smatra dijelom upravljanja potresom pogođenih područja. Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Sisak pristupile su ubrzanom trasiranju, planiranju, projektiranju i izgradnji dva pristupna puta do novih objekata mrežnih operatera. 

Radove izgradnje šumskih cesta vodi stručni suradnik za projektiranje Darko Tominić, ovlašteni projektant za šumske prometnice UŠP Sisak u suradnji s Ankicom Kristić iz Hrvatskog telekoma koja je koordinatorica svih sudionika u izgradnji baznih stanica i pristupnih cesta. 

U izgradnji je šumska cesta duljine 614 m na području Vratnika –Žirovac. Izvodi se prema pravilniku za takve građevine izgradnjom u 2 stroja (donji i gornji) sa stabilizacijom tla geosinteticima i djelomično drvenim talpama na mjestima velike vlažnosti terena i slabe nosivosti na 150 m dužine.

Ograničavajući čimbenik je da za postavljanje same bazne stanice tom cestom treba proći 100-tonska dizalica čija je kompozicija duljine 14 m, te su zbog toga modificirani parametri same izgradnje. 

Radove na donjem i gornjem ustroju izvodi radna jedinica MPG Ogulin. Trenutno je završena izgradnja donjeg ustroja i izvodi se iskop kanala za postavljanje optičkih kablova teleoperatera, te kablova za napajanje električne energije. 

Za šumsku cestu na području mjesta Gornja Bačuga u predjelu Paljevine duljine 703 m u tijeku je krčenje šume na koridoru buduće ceste, a planirani su radovi i tehnologije kao u cesti na Vratniku. 

Pri pripremi i nadzoru radova svakako je bilo od pomoći snimanje bespilotnim letjelicama koje je odradio Alan Novkinić iz UŠP Koprivnica. Snimkama se znatno brže opažaju potencijalne smetnje prilikom izvođenja radova i dobiva šira slika područja koje može biti od utjecaja na radove u tijeku. S obzirom na preporuke što manjeg kretanja zbog pandemije i uopće u područjima pogođenim potresima, ovo je ujedno način da svi dionici dobiju izvrstan uvid u trenutno stanje na terenu i prate faze rada. 

Svi uključeni u projekt, predstavnici Hrvatskog telekoma, Stožera civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane – Hrvatske vojske, nisu krili oduševljenje primjenom tehnologije bespilotnih letjelica u Hrvatskim šumama. Ovo je ujedno prva upotreba bespilotnih letjelica u šumarskom građevinarstvu te će se tek pokazati koje nove mogućnosti donosi u to uže područje šumarske struke.

Hrvatske šume

Stranica