Pregled aktivnosti - 31. srpnja 2021.

Pregled aktivnosti - 31. srpnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 85 djelatnika
 • isporučeno 28 toplih i 4480 hladnih obroka
 • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za obnovu; ukupno 8904
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju do sada je zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7141
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1401 objekt, izrađeno je 805 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 432 obiteljske kuće, završeni su radovi na 240 obiteljskih kuća
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 245), kao ni u broju otvorenih gradilišta za uklanjanje objekata u SMŽ (trenutno 28)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 104), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine do sada je pribavilo 92 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, uz to pokrenuto je 56 postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem
 • nije bilo promjene u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 6 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila
 • provedene 3 intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 36 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i vozila Civilne zaštite u gospodarskoj zoni “Pigik” Petrinja

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata niti novih prijava  
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.349 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.349 objekata (95,16%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4778 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8500 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.071 objekt


Stranica