Pregled aktivnosti - 30. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 30. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 70 djelatnika
 • podijeljena 2203 topla i 15 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 10 novih zahtjeva (3128), ured u Sisku zaprimio 3 nova zahtjeva (1043), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (811); ukupno 9047
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7271  
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1436), broju izrađenih elaborata za sanaciju (870), broju obiteljskih kuća na kojima se izode radovi (587) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (400)  
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjena 293 objekta, u tijeku je uklanjanje na 23 gradilišta
  • Stožer CZ RH donio je 12 novih odluka o uklanjanju zgrada (ukupno 186), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 7 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila
 • provedeno 5 vatrogasnih intervencija: 1 izvid dimnjaka na području Grada Siska, te 1 sanacija krovišta i 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 64 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,2 tone hrane i 1511 litara vode
 • pruženo 36 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Glina; ukupno 477

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 40 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 auto cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 27. kolovoza pregledano je 5 objekata (4 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljena 41.451 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.457 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4798 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8542 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.117 objekata


Stranica