Pregled aktivnosti - 6. listopada 2021.

Pregled aktivnosti - 6. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 69 djelatnika
 • isporučeno 2.550 toplih i 15 hladnih obroka
 • provedena 22 geolociranja mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3.242), ured u Sisku je zaprimio 1 novi zahtjev (1.097), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (837) (sveukupno 9.241)
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (7.415)
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.975), broju izrađenih elaborata za sanaciju (994), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (136) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (592)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata (448)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (371), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (17)  
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažiran 31 vatrogasac s 18 vatrogasnih vozila
 • provedeno 18 vatrogasnih intervencija: 1 izvid na području Siska, 4 prijevoza vode na području Petrinje i 13 prijevoza vode na području Gline  

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažiran 71 djelatnik i volonter
 • podijeljeno 1,2 tone hrane i 854 litre vode
 • pruženo 86 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 9 lokacija, od čega 4 na području GDCK Sisak i 5 na području GDCK Glina (ukupno 681)


Stranica