Pregled aktivnosti - 13. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 13. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 26 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 novih zahtjeva za obnovu (3.183), ured u Sisku zaprimio je 3 nova zahtjeva (1.063), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (824); ukupno 9135
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7348 zahtjeva
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1546 objekata), broju izrađenih elaborata za sanaciju (906), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (635) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (463)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 339 objekata, u tijeku je uklanjanje na 26 gradilišta
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 210), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažiran 21 vatrogasac s 12 vatrogasnih vozila
 • provedeno 12 vatrogasnih intervencija: 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 9 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 72 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,4 tone hrane i 1151 litra vode
 • pružene 33 usluge psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 8 lokacija, od čega 5 na području GDCK Glina i 3 na području GDCK Sisak; ukupno 546

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 40 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 10. rujna pregledana su 2 objekta na pogođenom području   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.489 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.495 objekta (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4807 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8558 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.130 objekata
 • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada su zaprimljene 51.823 prijave štete, a pregledano je 49.690 objekata (95,88%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 5314 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.621 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.755 objekata


Stranica