Pregled aktivnosti - 18. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 18. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • nužna oprema dostavljena građanima i gospodarskim subjektima (27 kreveta, 21 deka, 27 vreća za spavanje, 6 grijalica)
 • pregledana je 81 lokacija, od ukupno njih 160, za postavljanje kontejnera i kućica, a u skladu s popisom Stožera CZ
 • postavljena su 24  kontejnera (Petrinja 12 , Sisak 2, Glina 10)
 • postavljeno je 18 mobilnih kućica (Petrinja 13, Glina 5)
 • postavljena su 4 kemijska WC-a
 • dostavljeno je 10 bala sijena iz Majskih Poljana u Joševicu za prehranu životinja
 • za održavanje baze operacija kampa potrošeno je 759 litara goriva (grijanje kampa, šator za osoblje u Lekeniku i šator za podjelu hrane u Petrinji)
 • postavljana je  LED rasvjeta u skladišni šator na Pigiku
 • izdavala se roba sa skladišta Pigik
 • napravljena je evakuacija opreme iz skladišta u Glini u skladište Pigik i skladište u poslovnoj zoni Lekenik (grijalice, deke, vreće za spavanje)
 • od Pletera je naručeno 7047 toplih i 1143 suhih obroka (ukupno 8190)
 • ukupno angažirano 77 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • izvršeno je 110 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 50 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila; 39 intervencija
  • VOZ Sisak: 37 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila; 56 intervencija
  • VOZ Glina: 39 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila; 15 intervencija
 • ukupno angažirano 126 vatrogasca s 39 vatrogasnih vozila

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • izvršeno je ukupno 108 zadaća na 27 lokacija (21 zadaća na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima te 87 ostalih zadaća (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama))
 • nastavlja se snimanje šireg područja pogođenog potresom (Sisak, Petrinja i Glina)
 • ukupno je angažirano 60 članova HGSS-a iz 11 stanica i 3 člana iz 1 offroad-kluba, uz uporabu 4 zapovjedna i 12 interventnih vozila te 2 vozila offroad-klubova

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 14,52 tona hrane, 6609 litara vode, 6248 toplih obroka za stanovništvo i 1299 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 60 grijalica
 • provedeno je 112 usluga psihosocijalne pomoći
 • obilazak 63 mjesta
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 2803 osoba, a stanje na dan izvješća je 487 evidentiranih osoba na potresu pogođenom području te 2088 u drugim dijelovima RH (u tijeku utvrđivanja lokacije za 228 osoba, koje se premještaju s lokacije na lokaciju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 207 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 79 policijskih ophodnji za usmjeravanje prometa, skrb o sigurnosti imovine i pružanje pomoći građanima
 • provedene su 2 pratnje konvoja
 • postavljeno su 2 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirano je 180 osobnih vozila te utvrđeno 27 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirana su 44 teretna vozila zbog mogućeg nezakonitog prijevoza stoke; nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno je kontrolirano 230 osoba
 • ukupno je bio angažirano 207 policijskih službenika i 79 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo 306 pripadnika, 3 inženjerijska stroja i kamiona, 10 teretnih/specijalnih vozila, 6 terenskih vozila, 5 kombi vozila, 5 vozila za manipulaciju teretom
 • aktivnosti potpore provedene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Lekenik
 • provedba terenskih izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva, te koordinacija potreba sa Stožerom civilne zaštite (područje Banovine)
 • istovar, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i kućica na lokacijama u Lekeniku (gospodarska zona), Petrinji, Nebojanu i Strašniku
 • proveden je iskop drenažnih kanala za postavljanje kontejnerskog naselja u Glini
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom pripreme i podjele hrane te podjele humanitarne pomoći na području Petrinje

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana nije bilo novih prijava, te je od ukupnog broja zaprimljenih prijava pregledano 330 objekata
 • čišćenjem baze podataka i uklanjanjem duplih prijava broj prijava se smanjio za 2210, s 46.902 na 44.692 objekta za pregled, pregledano je 21.958, tj. 49,13 posto 
 • očekuje se daljnje smanjenje broja prijava nakon čišćenja baze, procjena je da će na kraju broj prijavljenih objekata biti između 35.000 i 40.000
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2674 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 4497 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 12.794 objekata, te 1993 objekata nepoznatog statusa


Stranica