Pregled aktivnosti - 5. listopada 2021.

Pregled aktivnosti - 5. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 70 djelatnika
 • isporučen 2.551 topli i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 38 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 6 novih zahtjeva za obnovu (3.239), ured u Sisku je zaprimio 4 nova zahtjeva (1.096), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (837) (sveukupno 9.237)
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (7.415)  
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.975), broju izrađenih elaborata za sanaciju (994), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (136) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (592)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata (448)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • na pogođenom području dosad uklonjen 371 objekt, u tijeku je uklanjanje na 17 gradilišta
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 36 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila
 • provedeno 19 vatrogasnih intervencija: 1 uklanjanje opasnih dijelova zgrade s visine na području Siska, 1 uklanjanje opasnih dijelova zgrade s visine i 3 prijevoza vode na području Petrinje i 14 prijevoza vode na području Gline  

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice, uz uporabu 1 zapovjednog i 1 terenskog vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 73 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,9 tona hrane i 1.026 litara vode
 • pruženo 50 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 9 lokacija: 4 na području GDCK Sisak i 5 na području GDCK Glina (ukupno 672)

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane 32 policijske ophodnje na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivom
 • dežurstvo u vojarni u Petrinja 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nisu evidentirani novi pregledi objekata
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.558 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.564 objekta (95,20%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.824 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.586 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.154 objekta


Stranica