Pregled aktivnosti - 1. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 1. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2203 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 16 mobilnih stambenih jedinica
 • izvršeno je izdavanje robe iz baze Lekenik 
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 4 nova zahtjeva (3144), ured u Sisku zaprimio je 1 novi zahtjev (1045), ured u Glini zaprimio je 3 nova zahtjeva (816); ukupno 9070
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7271
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1436), broju izrađenih elaborata za sanaciju (870), broju obiteljskih kuća na kojima se izode radovi (587) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (400)  
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 295 objekata, u tijeku je uklanjanje objekata na 50 gradilišta
  • Stožer CZ RH donio je 12 novih odluka vezano uz uklanjanje zgrada (ukupno 198)
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 17 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila
 • provedeno 14 vatrogasnih intervencija: 1 sanacija zida i 2 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 11 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 68 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,4 tona hrane i 1186 litara vode
 • pruženo 35 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Petrinja; ukupno 488

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 49 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 auto cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari 
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata    
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljena 41.451 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.457 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4798 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8542 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.117 objekata


Stranica