Pregled aktivnosti - 11. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 11. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe.

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • prijevoz prehrane za životinje u 9 sela (Majski Trtnik, Bijele Vode, Mali Gradac, Veliki Gradac, Martinovići, Sibić, Slana, Veliki Šušnjar, Vratečko)
 • pratnja kontejnera iz donacije BiH i Srbije - postavljeno 8 kontejnera
 • prijevoz i postavljanje kontejnera iz Robnih rezervi - 2 kontejnera
 • prijevoz 13 kontejnera na skladište u Sisak u suradnji s Hrvatskom vojskom
 • postavljanje 1 šatora u selu Luščani
 • održavanje baze operacija (kampa)
 • prijevoz i opskrba goriva za operativne snage na saniranju posljedica potresa
 • prijevoz 16 kreveta, 13 deka, 5 vreća za spavanje (Petrinja, Mošćenica, Glina i Veliki      Šušnjar)
 • prijevoz 3 grijalice (Petrinja, Glina i Mošćenica)
 • dostava hrane, šatora, potrepština u suradnji s HGSS-om
 • organizacija prijevoza kontejnera za Milku Mađarac u mjesto Velika Gradec 8
 • snimanje i mapiranje kuća u selu Majske Poljane
 • na zadaćama je angažirano bilo 67 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • rad na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života (67 intervencija) prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 53 vatrogasca s 14 vatrogasnih vozila; 1 intervencija 
  • VOZ Sisak: 35 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila; 32 intervencije
  • VOZ Glina: 75 vatrogasaca s 22 vatrogasnih vozila; 34 intervencije
 • nastavljena sanacija katedrale u Sisku tako da su uklonjeni zvonici
 • ukupno angažirano 163 vatrogasaca i 46 vozila 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 
 • odrađeno je ukupno 49 zadataka na 16 lokacija (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama  i ostalim potrepštinama)
 • ukupno je angažiran 71 član HGSS-a iz 14 stanica, uz uporabu 4 zapovjedna i 13 interventnih vozila

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 8,74 tone hrane, 5.790 toplih obroka za stanovništvo i 1.385 obroka za operativne snage na terenu, 
 • podijeljeno 35 grijalica i 2 agregata
 • provedena je ukupno 231 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 148 sela i zaselaka 
 • služba traženja evidentirala 1919 osoba, od čega 581 na potresu pogođenom području te 1204 u drugim dijelovima RH (utvrđivanje lokacije za 134 osoba u tijeku, koje se premještaju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 252 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane su 73 policijske ophodnje poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanje pomoći građanima
 • izvršeno je 5 pratnji konvoja
 • postavljeno je 11 kontrolnih policijskih punktova, na kojima nije bilo odvraćanja vozila i osoba 
 • kontrolirano je 126 osobnih vozila i utvrđena su 24 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • provjereno je 39 teretnih vozila u svezi sprečavanja nezakonitog prijevoza stoke – nisu utvrđene kaznene radnje
 • kaznena djela nisu evidentirana, kao niti narušavanje javnog reda i mira
 • zaprimljena je dojava o oštećenju tvorničkog dimnjaka u industrijskoj zoni bivše željezare Sisak, nakon čega je bila zatvorena pristupna cesta u neposrednoj blizini za sav promet
 • ukupno je bilo angažirano 217 policijskih službenika i 72 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo je 346 pripadnika, 13 inženjerijskih strojeva i kamiona, 13 teretnih vozila, 6 terenskih vozila, 5 kombi vozila, 1 labudice, 1 viličar, 2 dizalice
 • aktivnosti potpore provođene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i općine Lekenik
 • potpora CZ-u u pretovaru stambenih kontejnera u Lekeniku te njihov prijevoz u Sisak i Petrinju
 • geosondiranje nasipa rijeke Kupe u gradu Petrinji u suradnji s Hrvatskim vodama 
 • ispomoć Crvenom križu prilikom prijevoza i podjele humanitarne pomoći 
 • ispomoć volonterima u podjeli humanitarne pomoći u sabirnim skladištima 
 • iskop platoa i odvoz na deponij - Petrinja (Sajmište - deponij Mala Gorica)
 • uređenje prilaza i nogostupa na dionici ceste u selu Majske Poljane
 • čišćenje ceste od snijega i sanacija dijela ceste (Roviška)
 • provedba terenskih izviđanja prometnica, puteva i naselja

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana prijavljeno je za pregled novih 1189 objekata, a pregledana su 862 objekta
 • do sada je zaprimljeno 37187 prijava štete, a pregledano je ukupno 16443 objekata (44,22%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2216 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 3627 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 9546 objekata, te 1054 objekata nepoznatog statusa.  


Stranica