Pregled aktivnosti - 14. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 14. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 11 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 11 novih zahtjeva za obnovu (3194), ured u Sisku zaprimio je 2 nova zahtjeva (1065), ured u Glini zaprimioje 1 novi zahtjev (825); ukupno 9149
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7348 zahtjeva
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1546 objekata), broju izrađenih elaborata za sanaciju (906), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (635) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (463)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 346 objekata, u tijeku je uklanjanje na 19 gradilišta
  • Stožer CZ RH donio je 8 novih odluka za uklanjanje objekata (ukupno 218), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • izdana su 404 verifikacijska zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 28 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila
 • provedeno 16 vatrogasnih intervencija: 1 prijevoz vode na području Grada Siska, 5 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 10 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažiran 71 djelatnik i volonter
 • podijeljeno 0,5 tona hrane i 1711 litara vode
 • pruženo 68 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 10 lokacija, od čega 5 na području GDCK Glina i 5 na području GDCK Sisak; ukupno 556

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 37 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata    
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.489 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.495 objekta (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4807 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8558 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.130 objekata


Stranica