Pregled aktivnosti - 27. srpnja 2021.

Pregled aktivnosti - 27. srpnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 85 djelatnika
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 zahtjeva za obnovom (3028), ured u Sisku zaprimio je 1 zahtjev (1015), ured u Glini zaprimio je 1 zahtjev (778); ukupno 8886
  • Sisačko-moslavačka županija zaprimila je 6475 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu, Karlovačka županija zaprimila je 474 zahtjeva, a Zagrebačka županija 164 zahtjeva; ukupno 7113
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je do sada projektantima dodijelio 1386 objekata, izrađena su 752 elaborata, radovi se izvode na 408 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 222 obiteljske kuće
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • do sada su na pogođenom području uklonjena 243 objekta, u tijeku je uklanjanje na 14 lokacija
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 104), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (ukupno 84), kao ni u broju pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (ukupno 50)
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340
 • isporučeno 2358 toplih i 20 hladnih obroka

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 6 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila
 • provedene 4 vatrogasne intervencije: 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 prijevoz vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano76 djelatnika i volontera
 • podijeljena 3,1 tona hrane i 1412 litara vode
 • pruženo 25 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Glina; ukupno 368

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 45 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 9 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata za OB „Dr. Ivo Pedišić“, Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.344 prijave štete, a ukupno su pregledana 39.344 objekta (95,16%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4777 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8498 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.069 objekata


Stranica