U Stožeru sastanak s koordinatorima općina i gradova pogođenih potresom

U Stožeru sastanak s koordinatorima općina i gradova pogođenih potresom

Na potresom pogođenom području popisane su čak 574 nekretnine koje valja žurno ukloniti. Pretpostavke za to su pak elaborat o uklanjanju i suglasnost vlasnika, odnosno suvlasnika.

Ubrzanje postupka izrade elaborata i uklanjanja teško oštećenih nekretnina središnje su teme o kojima su čelnici Stožera za otklanjanje posljedica potresa u srijedu, 14. travnja 2021. godine u Petrinji razgovarali s koordinatorima lokalnih stožera Sisačko-moslavačke županije.

Na potresom pogođenom području, naime, popisane su čak 574 nekretnine koje predstavljaju prijetnju sigurnosti te ih valja žurno ukloniti. Stoga su na sastanku čelnici Stožera posebnu pozornost posvetili dinamici i rokovima pripreme elaborata za uklanjanje. Štoviše, istaknuli su da je taj postupak potrebno maksimalno ubrzati.

Na popisu za uklanjanje u Petrinji su, primjerice, 272 nekretnine, u Sisku ih je 110, u Glini 52. U Hrvatskoj Kostajnici ukloniti valja 17 praktički urušenih objekata, u Lekeniku njih 25, a u Sunji 17 oštećenih nekretnina.

Pritom je potrebno voditi računa o planu i redoslijedu uklanjanja; pripremu elaborata i sam postupak uklanjanja valja organizirati za oštećene zgrade u istoj ulici, odnosno četvrti.

U idućih nekoliko dana najveći broj elaborata za uklanjanje nekretnina bit će dovršen, potvrdili su koordinatori lokalnih stožera. Dio elaborata nužno je uskladiti s propisima koje određuje Ministarstvo kulture i medija. Neke u potresu stradale nekretnine, naime, kategorizirane su kao nacionalna kulturna baština. Zgradi koja je označena kao pojedinačno kulturno dobro, odnosno dio cjeline kulturne baštine u postupku uklanjanja, odnosno obnove pristupa se s dodatnom pozornošću.

Sastavljanje elaborata, prema postojećim propisima, predstavlja jedan od preduvjeta za pokretanje postupka uklanjanja urušene građevine.Uz to, nužno je pribaviti i pisanu suglasnost vlasnika, odnosno suvlasnika da se teško oštećena građevina ukloni. U tom se kontekstu iskristalizirao i problem nedostupnosti vlasnika, odnosno suvlasnika, jer, primjerice, žive u inozemstvu.

Sve je veći broj ovlaštenih inženjera i arhitekata koji sudjeluju u pripremi elaborata za uklanjanje. Očekuje se stoga da se postupak uklanjanja oštećenih objekata ubrza, a to je pak pretpostavka poslijepotresne obnove.

Stranica