Aktivnosti 18. do 25. listopada 2022.

Aktivnosti 18. do 25. listopada 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

OBNOVA
  • zaprimljena su 32 nova zahtjeva za obnovu (sveukupno 9.600)
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 274 kuće (4 nove), potpisano je 111 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće (1 nova), radovi se izvode na 108 kuća - (91 izgradnja, 17 uklanjanje), završeno je/novoizgrađeno 6 kuća (1 donatorska) na kojima je u tijeku izrada priključaka na komunalnu infrastrukturu, 
  • dodijeljeno je 10 novih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (8.277), od kojih je 1.620 spornih (327 veća oštećenja - za konstrukcijsku obnovu, 281 nema štete od potresa, 1.012 ostali razlozi), izrađeno je 4.809 elaborata za sanaciju (65 novih), radovi se izvode na 581 obiteljskoj kući (ukupno do sada 4.279 kuća), a završeni su na 3.698 obiteljskih kuća, u sklopu samoobnove obnovljene su 1.042 kuće (10 novih), 
  • aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa u razdoblju od 17. do 21. listopada 2022:
    • podijeljeno 3,37 tona hrane i 1.246 litara vode
    • pružene 154 usluge psihosocijalne podrške 
    • provedena asanacija bunara na 7 lokacija na području GDCK Glina (ukupno 1.333)


Stranica