Pregled aktivnosti - 4. listopada 2021.

Pregled aktivnosti - 4. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 70 djelatnika
 • isporučeno 2.547 toplih i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 88 mobilnih stambenih jedinica

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila
 • provedene 4 vatrogasne intervencije: 3 prijevoza vode na području Petrinje i 1 prijevoz vode na području Gline  

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 75 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,2 tona hrane i 1.372 litre vode
 • pruženo 17 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena je asanacija bunara na 9 lokacija, od čega 4 na području GDCK Sisak i 5 na području GDCK Glina (ukupno 663)

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane 32 policijske ophodnje poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivom
 • popuna gorivom agregata šatora u OB “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 1. listopada pregledano je 11 objekata (9 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.558 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.564 objekta (95,20%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.824 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.586 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.154 objekta


Stranica