Podnesite zahtjev za jednokratnu naknadu

Podnesite zahtjev za jednokratnu naknadu

Jednokratna naknada je materijalno pravo na novčanu pomoć koju je moguće ostvariti i uslijed pretrpljene elementarne nepogode poput potresa.

Naknada iznosi do 2.500 kn za samca, odnosno do 3.500 kn za kućanstvo, a za koju je s jučerašnjim danom zaprimljeno oko 2800 zahtjeva.

Jednokratna pomoć nije namijenjena samo socijalno ugroženima nego svima koji su stradali u potresu te pozivamo sve koji imaju oštećene objekte u potresu, a to još nisu učinili, da podnesu zahtjev.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu mogu se podnijeti u Centrima za socijalnu skrb:
  • CZSS Sisak, Ivana Meštrovića 21
  • CZSS Petrinja,  Ulica Artura Turkulina 35
  • CZSS Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2
  • CZSS Glina, zgrada Hrvatskog Doma, Ulica Stjepana i Antuna Radića 10
  • Ostalim centrima za socijalnu skrb na čijem području osoba ili obitelj privremeno boravi

Zahtjev treba sadržavati:
  • podatke o podnositelju zahtjeva članova kućanstva (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt broj)
  • podatke o pretrpljenoj materijalnoj šteti na imovini (opisati radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu i kakva su oštećenja)
  • dostaviti dokaz o nastaloj šteti (npr. fotodokumentacija i dr.)
  • presliku tekućeg ili zaštićenog računa.

OBRAZAC - JEDNOKRATNA NAKNADA USLIJED ELEMENTARNE NEPOGODE – POTRESA

Kontakt mail: potres@mrosp.hr

 

Stranica