Pregled aktivnosti - 28. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 28. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 68 djelatnika
 • podijeljena 2.273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 39 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 1 novi zahtjev za obnovu (3.224), ured u Sisku zaprimio je 2 nova zahtjeva (1.087), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (835) (sveukupno 9.211)
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.699), broju izrađenih elaborata za sanaciju (960), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (159) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (552)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata (448, od čega 117 objekata prioritetno za rušenje)
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (ukupno 7.406)  
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata (366), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (13)  
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 20 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila
 • provedeno 11 vatrogasnih intervencija: 2 izvida i 1 sanacija krovišta na području Grada Siska, 5 prijevoza vode na području Grada Petrinje, 1 prijevoz vode na području Grada Gline i 2 ispumpavanja bunara na području Općine Lekenik

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane su 33 policijske ophodnje poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 24. rujna pregledana su 3 objekta (1 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljena 41.531 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.537 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.819 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8.573 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.145 objekata


Stranica