Pregled aktivnosti - 11. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 11. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za obnovu; ukupno 9127
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7348 
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1546 objekata), broju izrađenih elaborata za sanaciju (906), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (635) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (463)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 336), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (26)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 6 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila 
 • provedeno 5 vatrogasnih intervencija: 1 sanacija krovišta na području Grada Siska i 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • nije bilo evidentiranih aktivnosti

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 28 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo 
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata ni novih prijava štete


Stranica