Donacija UNICEF-a Udruzi osoba s invaliditetom

Donacija UNICEF-a Udruzi osoba s invaliditetom

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, UNICEF je donirao 367.368 kuna. Time će UNICEF idućih 12 mjeseci osigurati nastavak djelovanja jedine udruge u županiji koja skrbi o djeci s invaliditetom.

Tim će se novcem pripomoći da se zadrže radna mjesta stručnog tima i da se nadalje provode radne terapije i terapije senzorne integracije. U idućih 12 mjeseci UNICEF će financirati i rad dodatnog fizioterapeuta, koji provodi novu terapijsku uslugu u sklopu rane intervencije za djecu predškolske dobi.

U trima grupama radne terapije sudjeluje 50 djece s teškoćama u razvoju. Od toga broja, njih 40 dolazi u prostor za terapiju senzorne integracije koji je iz Siska izmješten u Malu kuću u Petrinji.

Treapeutske usluge u Petrinji koristi 57 članova Udruge; a njih 41 je predškolske dobi. Usluge terapije koriste primarno djeca iz Siska i Petrinje, ali i djeca iz Hrvatske Kostajnice, Popovače, Sunje, Martinske Vesi, Gline i Novske. Jedanaestoro djece sudjeluje u trima oblicima, podrške, u radnoj terapiji, terapiji senzorne integracije i fizioterapiji.

Posjetivši Malu kuću u Petrinji predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Regina Castillo kazala je da je pravovremena i redovita stručna podrška iznimno važna za djecu s teškoćama i njihove obitelji.

Izvršna direktorica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Aleksandra Milković istaknula je da je roditeljima djece s teškoćama u razvoju te članovima Udruge dostupna pomoć psihologa.

Foto: UNICEF Hrvatska / UOSI SMŽ

Stranica