Pregled aktivnosti - 31. ožujka 2021.

Pregled aktivnosti - 31. ožujka 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 90 djelatnika
 • pratnja i prijevoz 14 kontejnera (Sisak - 3, Petrinja - 5, Glina - 3, Sunja - 3) 
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • distribucija 3 kemijska WC-a
 • izvid 3 lokacije sukladno popisu Stožera CZ
 • izdavanje opreme sa skladišta Pigik i Lekenik
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno 813 litara diesela, od toga 725 litara za potrebe ŠRC Banovac i 88 litara za potrebe AKD Strašnik)
 • potpora Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo u transportu na području Dvora tijekom izvida
 • prikupljeno ukupno 562 zahtjeva za uklanjanje objekata na području pogođenom potresom, (518 Sisačko-moslavačka županija, 20 Zagrebačka županija, 24 Karlovačka županija)
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 21 (ukupno 2359)
  • Sisak 7 (ukupno 674)
  • Glina 6 (ukupno 532)
  • Hrvatska Kostajnica 3 (ukupno 521)
  • Lekenik 7 (ukupno 218)
  • mobilni uredi 7 (ukupno 2194)
  • sveukupno zaprimljeno 6498 zahtjeva za obnovom
 • na električnu energiju priključeno 2145 mobilnih jedinica

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 27 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila
 • provedeno 14 intervencija uklanjanja oštećenih dimnjaka, sanacije krovišta i izvida po dojavama

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u bazi operacije Pigik u Petrinji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 104 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,58 tona hrane, 616 litara vode, 4574 topla obroka za stanovništvo i 293 za operativne snage
 • pruženo 19 usluga psihosocijalne pomoći

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 139 policijskih službenika i 52 vozila 
 • provedba zadaća usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • angažirane 52 policijske ophodnje
 • kontrolirano 265 osoba, 44 teretna i 196 osobnih vozila

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 59 pripadnika HV s 2 teretna/specijalna vozila, 3 kombi vozila i 2 vozila za manipulaciju teretom
 • popuna gorivom civilnih institucija, obilazak ekspedicijskog kampa i agregata
 • istovar, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • ispomoć Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo u brzom pregledu objekata
 • potpora Civilnoj zaštiti u provedbi izviđanja različitih lokacija na području Banovine za postavljanje kontejnera i mobilnih kućica
 • u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ smješteno 8 civilnih osoba s područja pogođenog potresom

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 200 objekata
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 40.820 prijava štete, a ukupno su pregledana 38.066 objekta (93,25%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4617 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8202 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 25.247 objekata


Stranica