Pregled aktivnosti - 3. veljače 2022.

Pregled aktivnosti - 3. veljače 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 64 djelatnika
  • provedeno geolociranje 21 mobilne stambene jedinice
  • distribuirano 1.047 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina i baze Lekenik 
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 69 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 3,56 tona hrane i 657 litara vode
  • pruženo 37 usluga psihosocijalne podrške
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popuna gorivom motornih vozila za potrebe Hrvatskoga Crvenog križa i Civilne zaštite na području Gline i gospodarske zone Lekenik
 
Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)


Stranica