Pregled aktivnosti - 28. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 28. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 60 djelatnika
 • pregledano je 38 lokacija za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ, utvrđeno 27 prioriteta za isporuku 
 • pratnja i prijevoz 35 kontejnera (Drenski Banovac - 1, Sunja - 8, Donji Kukuruzari - 2, Petrinja - 11, Glina - 3, Pokupsko - 1, Sisak - 2, Topusko - 1, Dvor - 1, Graboštani - 1, Brest Pokupski - 1, Letovanić - 1, Lekenik - 1, Tišina - 1)
 • prijevoz i postavljanje 12 mobilnih kućica (Glina - 10,  Petrinja - 1, Majur - 1)
 • premještanje i istovar na novu lokaciju ranije dostavljena 4 kontejnera (Petrinja - 2, Glina - 1, Gornja Bučica -1)
 • stabilizacija 3 objekta s crvenom naljepnicom u Petrinji
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • izdavanje robe sa skladišta Pigik (36 deka, 7 plahti, 9 rasklopnih kreveta, 7 kreveta na kat, 4 običnih madraca, 7 madraca za krevete na kat, 6 podloga za spavanje, 2 grijalice, 7 francuskih šatora, 9  šatora AFAD, 20 vreća za spavanje) i u poslovnoj zoni Lekenik (4 vreća za spavanje, 4 kreveta, 4 deke i 1 grijalica)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno utrošeno 1894 litara diesela, od čega: za 13 vozila i spremnik baze operacija Petrinja s 370 litara diesela te za poslovnu zonu Lekenik i šator HCK-a u Glini s 1524 litre diesela)
 • na električnu energiju priključeno  ukupno 992 mobilne jedinice

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 106 vatrogasaca s 31 vatrogasnim vozilom
 • obavljeno 98 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 28 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila; 21 intervencija
  • VOZ Sisak: 54 vatrogasca s 14 vatrogasnih vozila; 68 intervencija
  • VOZ Glina: 24 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila; 9 intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 17 članova HGSS-a iz 7 stanica uz uporabu 2 zapovjedna i 5 interventnih vozila
 • provedeno  7 zadaće opskrbe hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama na 5 lokacija

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 182 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno 10,69 tona hrane, 19.563 litara vode, 7418 toplih obroka za stanovništvo i 755 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno 12 grijalica
 • provedeno 150 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno 67 mjesta
 • služba traženja evidentirala ukupno 3384 osoba koje su napustile mjesto stanovanja, od toga je 478 osoba privremeno smješteno na potresom pogođenom području, a 2669 u drugim dijelovima RH; u tijeku utvrđivanje lokacije za 237 osoba

HRVATSKA POLICIJA
Angažirana 208 policijska službenika i 77 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica
 • angažirano  66 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • provedene  2 pratnje konvoja
 • postavljena  2 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirano  204 osobnih vozila te je utvrđeno 80 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano  57 teretnih vozila vezano uz sprečavanje nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno kontrolirano 276 osoba

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 117 pripadnika HV, 6 inženjerijskih strojeva, 6 teretnih/specijalnih vozila, 5 terenskih/osobnih vozila, 4 kombi vozila, 8 vozila za manipulaciju teretom
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • istovar, prijevoz, postavljanje i premještanje stambenih kontejnera i mobilnih kućica u Lekeniku, Glinskom novom Selu, Banskom Drenovcu i Glinskom Trtniku
 • nasipavanje i stabilizacija puta u Glini (Roviška, Brnjeuška)
 • snimanje terena područja Banovine

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • prijavljeno  za pregled novih 115 objekata, a pregledano je 310 objekata
 • dosad zaprimljeno 45.347 prijava štete, a ukupno pregledano 26.815 objekata (59,13%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 3134 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 5428 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 16.125 objekata te 2128 objekata nepoznatog statusa


Stranica