Pregled aktivnosti - 21. veljače 2022.

Pregled aktivnosti - 21. veljače 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA
 
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 67 djelatnika
  • provedeno geolociranje 4 mobilne stambene jedinice
  • distribuirano 1.029 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina i baze Lekenik
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 55 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 1,87 tona hrane i 540 litara vode
  • pružene 43 usluge psihosocijalne podrške
  • provedena asanacija bunara na 6 lokacija na području GDCK Glina (ukupno 849)
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popuna gorivom motornih vozila za potrebe Hrvatskoga Crvenog križa i Civilne zaštite na području Gline i baze Lekenik
 

Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)
 

Izvješća obnove


Stranica