Pregled aktivnosti - 17. veljače 2022.

Pregled aktivnosti - 17. veljače 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 67 djelatnika
  • provedeno geolociranje 13 i povrat 2 mobilne stambene jedinice
  • distribuirano 1.105 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina i bazu Lekenik
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 55 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 1,04 tona hrane i 738 litara vode
  • pružena 61 usluga psihosocijalne podrške
  • provedena asanacija bunara na 5 lokacija (ukupno 843)
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popuna gorivom motornih vozila za potrebe Hrvatskoga Crvenog križa i Civilne zaštite na području Gline i baze Lekenik
 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)
 

Izvješća obnove

 


Stranica