Pregled aktivnosti - 14. siječnja 2022.

Pregled aktivnosti - 14. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 66 djelatnika
  • provedeno geolociranje 5 mobilnih stambenih jedinica
  • izdavanje robe sa skladišta Lekenik

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 67 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 1,34 tona hrane i 1.223 litre vode
  • pružene 33 usluga psihosocijalne podrške

Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)

Stranica