Pregled aktivnosti - 7. listopada 2021.

Pregled aktivnosti - 7. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 68 djelatnika
 • isporučeno 2.550 toplih i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 19 mobilnih stambenih jedinica
 • distribuirano 2.170 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina, HCK Sisak i bazu Lekenik
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3.245), ured u Sisku je zaprimio 2 nova zahtjeva (1.099), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (837) (sveukupno 9.246)
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu (94)
  • zaprimljeno je 17 novih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (ukupno 7.432)
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijelio je 3.006 objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu, izrađen je 1.051 elaborat za sanaciju, radovi se izvode na 187 obiteljskih kuća (ukupno do sada 804), a dovršeni su na 617 obiteljskih kuća. 
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata (448)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (227), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 378 objekata, u tijeku je uklanjanje na 15 gradilišta
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (404)

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 13 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila
 • provedeno 7 vatrogasnih intervencija: 2 prijevoza vode na području Petrinje i 5 prijevoza vode na području Gline  

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 72 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,3 tone hrane i 405 litara vode
 • pruženo 8 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 5 lokacija, od čega 3 na području GDCK Sisak i 2 na području GDCK Glina (ukupno 686)


Stranica