Aktivnosti obnove na Banovini (zbirni pregled)

Aktivnosti obnove na Banovini (zbirni pregled)

Do 4. listopada 2022. zaprimljeno 9.568 zahtjeva za obnovu i 8.497 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Nekonstrukcijski obnovljeno 3.591 kuća, samoobnovljeno 1.009, radovi se izvode na 509 kuća. Novoizgrađene 4 kuće, konstrukcijska obnova izvodi se na 104 kuće. Uklonjeno 705 objekata


OBNOVA

4. listopada 2022.
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.433 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.207, ured u Glini zaprimio 860; ukupno 9.568 zahtjeva
  • zaprimljeno 817 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 758, Zagrebačka županija - 54, Karlovačka županija - 5)
  • ukupno doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
   • s 1 teh.-fin. kontrolom, 4 operativna koordinatora, 4 stručna nadzora i 22 projektanta dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 42.006.620,00 kn (52.508.275,00 kn s PDV-om)
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture donijelo je 83 odluke o konstrukcijsku obnovi i gradnji zamjenskih višestambenih zgrada  
   • ugovoreni radovi u vrijednosti od 23.280,608,00 (29.100.760,00 kn s PDV-om)
   • potpisani ugovori za izgradnju 16 višestambenih zgrada s ukupno 232 stana (Petrinja - 8, Glina - 4, 2 Topusko - 2, Gvozd - 2) u iznosu od 194.882.431,90 kn (243.603.039,88 kn s PDV), dosad ostvareno 14.792.862,10 kn (18.491.077,62 kn s PDV-om)
   • započeli radovi izgradnje 12 višestambenih zgrada (Petrinja 8, Glina 4)
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 252 kuće (Sisačko-moslavačka županija - 244, Zagrebačka županija - 8), trenutačno potpisane 104 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće, radovi se izvode na 104 kuće (86 izgradnja, 18 uklanjanje), 
   • dosad ugovorena gradnja 548 kuća, u postupku nabave je 30 kuća
   • zaprimljeno 46 odluka za konstrukcijsku samoobnovu
   • s 4 projektanta, 3 geomehaničara i 30 izvođača ugovoreni radovi u iznosu od 269.114.123,08 kn (336.392.653,85 kn s PDV-om)
   • potpisano 250 ugovora za uklanjanje kuća
   • završene/novoizgrađene 4 kuće 
 • zaprimljeno 8.497 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.667, Karlovačka županija - 481, Zagrebačka županija - 349)
  • projektantima dodijeljeno 8.072 objekta za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 4.626 elaborata za sanaciju
  • 1.646 spornih objektaa (332 veća oštećenja (za konstrukcijsku obnovu), 280 nema štete od potresa, 1.036 ostali razlozi) 
  • radovi se izvode na 509 obiteljskih kuća
  • radovi dovršeni na 3.591 obiteljskih kuća
  • u sklopu samoobnove obnovljene 1.009 kuća 
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 262.429.530,10 kn (328.036.912,63 kn s PDV-om), do sada je realizirano 119.567.061,38 kn (149.458.826,73 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.377,92 kn (44.222,90 kn s PDV-om) 
 • na pogođenom području dosad uklonjeno 705 objekata:
  • poslovni objekt 46, stambeno-poslovni 40, višestambeni 12, obiteljska kuća 511, javni 28, sakralni 3, gospodarski 20, pomoćni 39, ograda 1, bivši vojni objekti 5
  • Petrinja 362, Glina 106, Sisak 86, Donji Kukuruzari 24, Lekenik 25, Martinska Ves 8, Hrvatska Kostajnica 21, Hrvatska Dubica 12, Majur 25, Jasenovac 6, Kravarsko 8, Topusko 3, Dvor 6, Sunja 5, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1, Velika Gorica 1, Novska 1
 • ​provedena asanacija bunara na ukupno 1.311 lokacija

 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • izdano ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)
 
Izvješća obnove

Stranica