Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)

Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)

Do 19. svibnja 2022. ukupno je zaprimljeno 9.568 zahtjeva za obnovu i 8.342 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Obnovljena je 2.501 obiteljska kuća, samoobnovljeno 856 objekta, radovi se izvode na 843 kuće. Uklonjen je ukupno 581 objekat.


OBNOVA

19. svibnja 2022.
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.433 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.207, ured u Glini zaprimio 860; ukupno 9.568 zahtjeva
  • zaprimljeno 697 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 647, Zagrebačka županija - 45, Karlovačka županija - 5)
  • ukupno doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
   • dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 31.326.220,00 kn (39.157.775,00 kn s PDV-om)
  • izrađena 243 nalaza: 105 kuće za nekonstrukcijsku obnovu, 57 za konstrukcijsku, 73 kuće za gradnju zamjenskih i 8 kuća za uklanjanje
  • zaprimljeno ukupno 28 odluka za konstrukcijsku obnovu i gradnju zamjenskih višestambenih zgrada  
   • ukupno su s 3 projektanta, 1 teh.-fin. kontrolom, 1 revidentom, 1 operativnim koordinatorom ugovoreni radovi u vrijednosti od 7.704,608,00 (9.630.760,00 kn s PDV-om)
   • potpisani ugovori za izgradnju 16 višestambenih zgrada s ukupno 232 stana (Petrinja - 8, Glina - 4, 2 Topusko - 2, Gvozd - 2) u iznosu od 189.652.431,90 kn (237.065.539,88 kn s PDV)
   • u postupku ocjena ponuda za izgradnju još 6 višestambenih zgrada
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 156 kuća (Sisačko-moslavačka županija - 151, Zagrebačka županija - 5), trenutačno je potpisano 66 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće, potpisano je 60 obostranih ugovora o izgradnji zamjenske kuće, na potpisu su 3 ugovora o izgradnji zamjenske kuće, geodetska i geomehanička snimanja izvode se na 18 kuća, radovi se izvode na 53 kuće, 5 kuća u pripremi za rušenje
   • s 2 projektanta i 25 izvođača ugovoreni radovi u iznosu od 157.127.531,28 kn (196.409.414,10 kn s PDV-om)
   • dosad ugovorena gradnja 264 kuće, u postupku javne nabave 48 kuća
 • zaprimljeno 8.342 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.509, Karlovačka županija - 480, Zagrebačka županija - 353)
  • projektantima dodijeljeno 7.137 objekta za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 3.852 elaborata za sanaciju
  • 1.432 spornnih objekata (357 veća oštećenja (za konstrukcijsku obnovu), 232 nema štete od potresa, 843 ostali razlozi) 
  • radovi se izvode na 843 obiteljske kuće
  • radovi dovršeni na 2.501 obiteljskoj kući
  • u sklopu samoobnove obnovljeno 856 kuća (Sisačko-moslavačka županija - 812, Karlovačka županija - 10, Zagrebačka županija  - 17)
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 210.744.888,00 kn (263.431.110,00 kn s PDV-om), do sada je realizirano 82.813.486,63 kn (103.516.858,29 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.276,68 kn (44.095,85 kn s PDV-om) 
 • ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
  • na pogođenom području dosad uklonjen 581 objekt:
   • Petrinja 259, Glina 101, Sisak 77, Donji Kukuruzari 23, Lekenik 26, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 21, Hrvatska Dubica 12, Majur 25, Jasenovac 2, Kravarsko 8, Topusko 3, Dvor 6, Sunja 4, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1, Velika Gorica 1, Novska 1
   • poslovni objekt 46, stambeno-poslovni 40, višestambeni 12, obiteljska kuća 396, javni 27, sakralni 3, gospodarski 19, pomoćni 37, ograda 1
  • Stožer CZ RH donio 255 odluka za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • pribavljeno 195 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, osigurano 78 usluga nadzora nad uklanjanjem
 • provedena asanacija bunara na ukupno 1036 lokacija
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • izdano ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)
 
Izvješća obnove

Stranica