Pregled aktivnosti - 22. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 22. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 9 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 2 nova zahtjeva za obnovu (3213), ured u Sisku zaprimio je 4 nova zahtjeva (1079), ured u Glini nije zaprimio  nove zahtjeve (829); ukupno 9186
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7365  
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1554), broju izrađenih elaborata za sanaciju (926), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (180) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (492)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjena 362 objekta, u tijeku je uklanjanje na 14 gradilišta
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (218), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 404

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažiran 31 vatrogasac sa 17 vatrogasnih vozila
 • provedeno 17 vatrogasnih intervencija: 1 uklanjanje opasnih predmeta s visine i 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 13 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažiran 67 djelatnika i volontera 
 • podijeljeno 0,4 tone hrane i 1158 litara vode
 • pružene 23 usluge psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 10 lokacija na području GDCK Petrinja; ukupno 601

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirane 32 policijske ophodnje na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 4 pripadnika HV-a s 2 auto-cisterne za gorivo
 • provedena popuna gorivom te opskrba gorivom stacionarnih i pogonskih agregata u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i na području Sisačko-moslavačke županije


Stranica