Za zbrinjavanje otpada nakon potresa, Fond daje po 8 milijuna kuna Sisku, Petrinji i Glini

Za zbrinjavanje otpada nakon potresa, Fond daje po 8 milijuna kuna Sisku, Petrinji i Glini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 50 milijuna kuna za mjere zbrinjavanja otpada s potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije.

Način provedbe tih mjera danas su županu Ivi Žiniću i predstavnicima gradova Siska, Petrinje i Gline predstavili direktor Fonda Siniša Kukić, pomoćnica ministra gospodarstva i održivog razvoja Anamarija Matak i načelnica Fondovog Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić.

„Kako bi se započelo s obnovom potresom pogođenog područja, potrebno je prethodno očistiti sve lokacije na kojima je došlo do urušavanja zgrada te na odgovarajući način zbrinuti građevinski i drugi otpad.“, pojasnio je direktor Fonda Siniša Kukić. Podsjetio je da je Vlada RH na prošlotjednoj sjednici donijela Zaključak kojim Fond osigurava financijsku pomoć, nakon čega je resorno ministarstvo donijelo Plan sa definiranim aktivnostima gospodarenja otpadom nakon potresa, a koje je u kratkom vremenu potrebno provesti u Sisačko-moslavačkoj županiji.

„Statičari su do sad pregledali 18 tisuća objekata na području županije. Nažalost, oko 15% objekata je ocijenjeno neupotrebljivima i trebat će ih zbrinuti. Ovaj je program stoga doista neophodan, za daljnju normalizaciju života.“ istaknuo je župan Žinić.

Sve aktivnosti će Fond i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provoditi u suradnji s lokalnim komunalnim društvima, uz stalnu koordinaciju sa Stožerom civilne zaštite. U tu svrhu danas su potpisani ugovori o suradnji s tvrtkama Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Komunalcem Petrinja d.o.o. i Komunalcem Glina d.o.o. Svakom od ova tri komunalna društva Fond će dodijeliti 8 milijuna kuna, a 200 tisuća kuna avansa će već sutra biti uplaćeno na njihove račune. Pomoćnica ministra Anamarija Matak napomenula je kako će sa Županijom i stožerom civilne zaštite utvrditi postoji li potreba za sklapanjem ovakvih ugovora s još nekim od komunalnih društava na području Sisačko-moslavačke županije.

Načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu Aleksandra Čilić je pojasnila da će, u sklopu ovih ugovora, Fond financirati sakupljanje, prijevoz, odvajanje i obradu otpada, kao i nabavu potrebne opreme. Cilj je da se što veća količina korisnog otpada uputi na daljnju oporabu, a ne da završi na odlagalištima otpada, posebno iz razloga što se tri od pet odlagališta koliko ih je aktivno u Sisačko-moslavačkoj županiji nalaze na potresom pogođenim područjima.

O svim ovim aktivnostima, Fond će informirati i građane te ih upoznati s načinom odvojenog odlaganja otpada iz svojih porušenih objekata, kako bi se isti što prije zbrinuo na odgovarajući način.

Upute građanima za postupanje s otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije

Stranica