Varaždin i Vukovar za Glinu

Varaždin i Vukovar za Glinu

Donacija 10 tona stočne hrane iz Varaždina je pristigla na Banovinu. Tu je vrijednu donaciju smjese za rasplodne krmače pripremila Veterinarska stanica Varaždin.

Hrana dopremljena na obiteljsko gospodarstvo Lamza u selu Svračica namijenjena je uzgoju svinjskoga podmlatka. U glinskom kraju OPG Lamza njeguje tradiciju poljoprivredne i stočarske proizvodnje.

Stoga je u subotu, 20. ožujka 2021. godine na spomenuto obiteljsko gospodarstvo iz Vukovara pristigla donacija od gotovo 50 svinja.

Vukovarsko-srijemska županija donirala je 45 nazimica i dva nerasta koji će pridonijeti razvoju stočarstva na mnogim farmama u glinskom kraju. Na spomenutom će obiteljskom gospodarstvu Lamza, naime, donirane svinje biti pripuštene prirodnoj oplodnji, a zatim označene i razvrstane po drugim farmama na području Gline.

Povrh toga,  na farmi u Novom Selu Glinskom  uzgojit će se umatičeni rasplodni podmladak za reprodukciju i raspodijeliti na 250 obiteljskih gospodarstava.

U tijeku su pripreme za   osnivanje proizvođačke organizacije u sektoru svinjogojstva na području Grada Gline i okolice.
“ Organizirani nastup na tržištu i brendiranje  tradicijskih suhomesnatih proizvoda doprinosi  vidljivosti gospodarskoj snazi obiteljskih gospodarstava  Banovine," kazao je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. 

Foto: Grad Glina (Facebook)

Stranica