Pregled aktivnosti - 9. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 9. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe.

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • održavanje baze operacija (kampa)
 • snimanje i kartiranje bespilotnim letjelicama
 • postavljanje šatora - 4 šatora
 • postavljanje 3 kontejnera 
 • dostavljeno 20 kreveta, deka, jastuka i vreća za spavanje u 4 naselja
 • dostavljeno 10 grijalica u 4 naselja
 • uklanjanje urušenog objekta radi oslobađanja pristupa uginuloj životinji kako bi se mogla zbrinuti odvozom od strane Agroproteinke 
 • spašavanje arhivske građe iz crkve u mjestu Gora
 • dostava starog kruha za životinje u 10 naselja
 • dovezen i postavljen zapovjedni kontejner od DIP CZ
 • započeo istovar turskih kontejnera u industrijskoj zoni u Lekeniku
 • na zadaćama je bio angažiran 61 pripadnik 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • rad na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života (554 intervencije) prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 174 vatrogasaca sa 52 vatrogasna vozila; 190 intervencije 
  • VOZ Sisak: 170 vatrogasaca sa 38 vatrogasnih vozila; 202 intervencije
  • VOZ Glina: 203 vatrogasaca sa 57 vatrogasnih vozila; 172 intervencija
 • jedan od primarnih zadataka koji se proteže cijelo vrijeme rada na terenu je stvarati relevantnu bazu svih prikupljenih podataka s terena, a kako bi se navedeni podaci dobivali u realnom vremenu i objedinile sve potrebne informacije. Stručni suradnici HVZ-a iz redova vatrogastva su za rad na terenu pripremili projekt MDC aplikacije prikupljanja podataka o odrađenim objektima i objektima koje je potrebno odraditi u narednim danima. 
 • na katedrali u Sisku traju predradnje za sigurno uklanjanje tornja-zvonika koje je predviđeno za sutra. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci iz JVP Sisak i JVP Zagreb.
 • zajedno s HEP-om i HGSS-om odrađene su radnje za angažman dizalice velike nosivosti radi sanacije trafo-stanice u Petrinji kod Šetališta J.J.Strossmayera.
 • nastavljen je rad na sanaciji krova crkve Svetog Lovre u Petrinji, te je nabavljen potreban građevni materijal koji će biti upotrijebljen sljedećih dana na sanaciji crkve
 • sagledavajući navedeno možemo dati naglasak na problematiku koja se provlači kontinuirano, a to je manjak vozila za rad na visini, te auto-dizalica s mogućnošću dizanja velikih težina (preko 20 t), a poglavito u području nadležnosti VOZ Sisak
 • ukupno angažirano 577 vatrogasaca i 147 vozila 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 
 • odrađeno je ukupno 119 zadataka na 33 lokacije
 • 46 zadataka na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, a na ostalim aktivnostima 73 zadatka (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama  i ostalim potrepštinama)
 • snimanje katedrale u Sisku za potrebe geodetskog fakulteta
 • premještanje arhivske građe Petrinje iz katastra, gruntovnice i poreznog ureda – utovar u Petrinji
 • ukupno je angažirano 103 članova HGSS-a iz 20 stanica, uz uporabu 4 zapovjedna i 32 interventna vozila

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 16,3 tone hrane, 13.401 toplih obroka za stanovništvo i 1.853 obroka za operativne snage na terenu, 
 • podijeljeno 100 grijalica i 4 agregata
 • provedeno je ukupno 398 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 95 sela i zaselaka 
 • služba traženja evidentirala 1832  osobe, od čega 555 na potresu pogođenom području te 1117 u drugim dijelovima RH (utvrđivanje lokacije za 160 osoba u tijeku, koje se premještaju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 454 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana je 85 policijskih ophodnji, poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanje pomoći građanima
 • izvršeno je 8 pratnji konvoja
 • postavljeno je 9 kontrolnih policijskih punktova
 • evidentirano 1 kazneno djelo na području Gline (krađa novčanika djelatnika na podjeli pomoći)
 • zaprimljena kaznena prijava građanina sa područja Gline da je netko lažno otvorio profil na društvenoj mreži “facebook” radi prikupljanja pomoći
 • izvršena kontrola 210 vozila u svezi sprječavanja nezakonitog prijevoza stoke, kaznena djela nisu evidentirana, ali je utvrđeno 57 prekršaja po Zakonu o sigurnosti cestovnog prometa
 • ukupno je bilo angažirano 216 policijskih službenika i 85 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo 343 pripadnika, 15 inženjerijskih strojeva i kamiona, 17 teretnih vozila, 2 labudice, 3 viličara, 1 dizalica
 • aktivnosti potpore provođene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Lekenik
 • izviđanje lokacija postavljanja, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i šatora te ispomoć CZ pri utovaru i istovaru kontejnera (Pigik-Petrinja)
 • nastavak geosondiranja nasipa (Petrinja, Sisak) u suradnji sa Hrvatskim vodama
 • uklanjanje i čišćenje urušene građe
 • sanacije prometnica i klizišta, izrada propusta (Roviška i Trtnik Glinski) te uređenje pristupnih puteva u dvorišta (Majske Poljane)
 • potpora HCK u podizanju šatora te uređenje platoa kod veterinarske stanice (Glina) 
 • ispomoć HCK kod prijevoza i podjele humanitarne pomoći 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana prijavljeno je za pregled novih 722 objekata, a pregledana su 1468 objekta
 • do sada je zaprimljeno 30715 prijava štete, a pregledano je ukupno 14753 objekata (48,03%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2096 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 3373 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 8829 objekata, te 398 objekata nepoznatog statusa.  
 • angažirano cca 300 djelatnika


Stranica