Pregled aktivnosti - 9. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 9. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2263 topla i 15 hladnih obroka
 • izdano 6 prijenosnih klima uređaja
 • isporučene 1362 litre goriva za operativne snage HCK Glina, vozilo HCPI-ja i bazu Lekenik
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 7 novih zahtjeva za obnovu (3175), ured u Sisku zaprimio je 3 nova zahtjeva (1056), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (821); ukupno 9117
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7326
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1.528), broju izrađenih elaborata za sanaciju (874), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (614) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (428)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 336 objekata, u tijeku je uklanjanje na 26 gradilišta
  • Stožer CZ RH donio je 4 nove odluke za uklanjanje objekata (ukupno 212), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 25 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila
 • provedeno 14 vatrogasnih intervencija: 1 skidanje crijepa i 1 izvid na području Grada Siska, 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 9 prijevoza vode na području Grada Gline 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 67 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 2,3 tone hrane i 1313 litara vode
 • pružene 23 usluge psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija bunara na 9 lokacija, od čega 5 na području GDCK Glina i 4 na području GDCK Sisak; ukupno 536

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 40 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 5 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata niti novih prijava  
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.470 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.476 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4805 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8550 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.121 objekt


Stranica