Pregled aktivnosti - 6. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 6. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2203 topla i 2195 hladnih obroka
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 zahtjeva za obnovom (3058), ured u Sisku nije zaprimio nove zahtjeve (1021), ured u Glini nije zaprimio nove zahtjeve (784); ukupno 8938
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • ukupno zaprimljeno 7197 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 6558, Karlovačka županija - 475, Zagrebačka županija - 164)
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1397 objekata, izrađeno je 829 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 461 obiteljskoj kući, a radovi su završeni na 291 obiteljskoj kući
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 249), kao ni u broju otvorenih gradilišta (trenutno 24)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 104), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene broja do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 14 vatrogasaca s 8 vatrogasnih vozila
 • provedeno 8 vatrogasnih intervencija na području Grada Petrinje i Grada Siska

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 59 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 2,7 tona hrane i 1033 litre vode
 • pruženo 12 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 6 lokacija na području GDCK Sisak; ukupno 403

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 39 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 7 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 2. kolovoza pregledano je 30 objekata (23 na pogođenom području)
 • na području tri pogođene županije ukupno su do sada zaprimljene 41.372 prijave štete, a ukupno su pregledana 39.374 objekta (95,17%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4782 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8509 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.083 objekta


Stranica