Pregled aktivnosti - 25. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 25. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 60 djelatnika
 • pregledane su 53 lokacije za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ, od njih je utvrđeno 26 prioriteta za isporuku 
 • pratnja i prijevoz 34 kontejnera (Glina - 8, Petrinja - 13, Sisak - 9, Čakale - 1, Lekenik - 1, Kravarsko - 1, Pešćenica - 1)
 • prijevoz i postavljanje 12 mobilnih kućica (Glina - 2, Petrinja - 5, Sunja - 3, Donji Kukuruzari - 1, Dabrina - 1)
 • postavljan je turski šator u Petrinji
 • pružena je logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • na održavanje baze operacija (kampa) potrošeno je 913 litara goriva (grijanje kampa, šator za osoblje u Lekeniku, šator za podjelu hrane u Petrinji, te za vozila operativnih snaga)
 • izdavanje robe sa skladišta Pigik (24 kreveta, 24 vreća za spavanje, 27 deka, 10 grijalica i 1 AFAD šator) i u poslovnoj zoni Lekenik (12 kreveta, 13 madraca, 1 grijalica i 3 francuska šatora)
 • distribucija goriva za operativne snage (ukupno je utrošeno 3110 litara diesela, od čega: 10 vozila s 462 litre diesela, spremnik u JVP Petrinja s 1800 litara diesela, ŠRC Banovac Glina sa 641 litrom diesela i HGSS baza Petrinja s 207 litara diesela.
 • na električnu energiju priključeno su 834 mobilne jedinice 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 89 vatrogasaca s 32 vatrogasna vozila
 • provedeno je 77 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 28 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila; 25 intervencija
  • VOZ Sisak: 37 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila; 40 intervencija
  • VOZ Glina: 24 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila; 12 intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirano 12 članova HGSS-a iz 6 stanica uz uporabu 2 zapovjedna i 2 interventna vozila 
 • provedeno je ukupno 5 zadaća opskrbe hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama na 4 lokacije

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 192 djelatnika i volontera
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 15,53 tona hrane, 5540 litara vode, 6937 toplih obroka za stanovništvo i 952 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 49 grijalica i 1 agregat
 • provedeno je 145 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 55 mjesta
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 3375 osoba  koje su napustile mjesto stanovanja, od toga je 538 osoba privremeno smješteno na potresom pogođenom području, a 2660 u drugim dijelovima RH; u tijeku utvrđivanje lokacije za 177 osoba

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 236 policijskih službenika i 95 vozila na području  Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • angažirano je 95 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • provedeno je 8 pratnji konvoja
 • postavljena su 2 kontrolna policijska punkta
 • kontrolirana su 153 osobna vozila te je utvrđeno 50 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirana su 53 teretna vozila zbog sprječavanja nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno je kontrolirana 231 osoba
 • na području mjesta Mečenčani pojavile se 4 nove rupe, te ih je ukupno  56
 • zbog izlijevanja vode zatvorena je Županijska cesta 3156 između sela Žažina i Mala Gorica

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 202 pripadnika HV, 2 inženjerijska stroja, 8 teretnih/specijalnih vozila, 3 terenska/osobna vozila, 7 kombi vozilo, 6 vozila za manipulaciju teretom
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći na području Petrinje
 • istovar, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera u Lekeniku i Petrinji
 • izviđanje lokacija za postavljanje kontejnera na području Hrvatske Kostajnice, Majura, Pecki i Gline
 • izvršeni su radovi na proširenju prometnice u selu Sibić
 • provedeno je snimanje terena iz zraka šireg područja Petrinje i Gline 
 • provedeno je izviđanje lokacije za postavljanje bazne stanice telekom-operatera na području sela Gornja Bačuga - Pecki
 • provedeno je izviđanje lokacije sanacije klizišta u području sela Donja Mlinoga - Čuntić

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledana su 332 objekta
 • tijekom dana je čišćenjem baze podataka ukupan broj prijava smanjen za 391 pa je do sada zaprimljeno 45.812 prijava šteta, a ukupno su pregledana 25.884 objekta (56,50%)
 • u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 3063 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 5253 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 15.462 objekta te 2106 objekata nepoznatog statusa


Stranica