Pregled aktivnosti - 19. rujna 2021.

Pregled aktivnosti - 19. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • provedeno geolociranje 11 mobilnih stambenih jedinica
 • nije bilo promjena u broju zaprimljenih zahtjeva za obnovu; ukupno 9168
  • nije bilo promjene u broju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7365
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata (353), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (17)  

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 2 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila
 • provedene 2 vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 29 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 4 pripadnika HV-a s 2 auto-cisterne za gorivo 
 • popuna gorivom te opskrba gorivom stacionarnih i pogonskih agregata u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i na području Sisačko-moslavačke županije


Stranica