Pregled aktivnosti - 16. srpnja 2021.

Pregled aktivnosti - 16. srpnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 73 djelatnika
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 8 zahtjeva za obnovom (2992), ured u Sisku zaprimio 2 zahtjeva (1005), ured u Glini zaprimio je 2 zahtjeva (769). Ukupno zaprimljeno sveukupno 8831 zahtjev.
  • nije bilo promjena u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 55
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7075
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je do sada projektantima dodijelio 1364 objekata, izrađeno je 646 elaborata, radovi se izvode na 319 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 181 obiteljskoj kući
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 195), kao ni u broju otvorenih gradilišta (trenutno 32) 
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 77), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je pribavilo 79 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, 25 postupaka nabave je u tijeku odnosno očekuje se isporuka elaborata, 3 elaborata je preuzelo Ministarstvo kulture i medija, 12 postupaka nabave je stornirano Ukupno je pokrenuto 50 postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem, 6 postupaka nabave je stornirano
 • nije bilo promjena u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala (ukupno 336)
 • podijeljeno 3368 toplih i 6700 hladnih obroka

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 8 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila 
 • provedeno 6 vatrogasnih intervencija: 5 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 izvid na području Grada Siska 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 70 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,3 tona hrane i 999 litara vode
 • pruženo 9 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija, 4 na području Gradskog društva Crvenog križa Petrinja i 1 na području Gradskog društva Crvenog križa Glina; ukupno 337

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 40 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 8 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • održavanje i popuna gorivom agregata za šatore u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te motornih vozila Civilne zaštite

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 37 objekata (5 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.333 prijave štete, a ukupno je pregledan 39.331 objekt (95,15%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4775 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8495 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.061 objekt


Stranica