Pregled aktivnosti - 16. kolovoza 2021.

Pregled aktivnosti - 16. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 82 djelatnika
 • podijeljena 2003 topla i 15 hladnih obroka
 • provedena geolociranja 40 mobilnih stambenih jedinica
 • distribuirano 120 litara diesel goriva za potrebe HCK-a
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 1 novi zahtjev (3074), ured u Sisku zaprimio je 3 nova zahtjeva (1032), a ured u Glini zaprimio je 2 nova zahtjeva (795); ukupno 8976
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7208
  • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1412), u broju izrađenih elaborata za sanaciju (846), u broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (467) i u broju obiteljskih kuća na kojima su radovi završeni (318)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 266), kao ni  u broju otvorenih gradilišta (trenutno 15)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka za uklanjanje zgrada Stožera CZ RH (127), ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 10 vatrogasaca s 8 vatrogasnih vozila
 • provedeno 8 vatrogasnih intervencija: 4 prijevoza vode na području Grada Petrinje, 2 prijevoza vode na području Grada Gline te 1 sanacija dimnjaka i 1 izvid krovišta na području Grada Siska

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 95 djelatnika i volontera
 • podijeljena 1,1 tona hrane i 1218 litara vode
 • pruženo 7 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Sisak; ukupno 426

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana 41 policijska ophodnja na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 
 • jedno kazneno djelo „Teška krađa“ na području Gline izvršeno je iskorištavanjem stanja nastalog uslijed posljedica potresa, u stanu u zgradi označenoj žutom naljepnicom

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 8 pripadnika HV-a s 2 auto cisterne za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 13. kolovoza pregledana su 24 objekta (5 na pogođenom području)
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.400 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.402 objekta (95,17%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4790 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8518 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.084 objekta


Stranica