Pregled aktivnosti - 15. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 15. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe.

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • opremanje gospodarstva i građana potrebnom opremom, obiđeno i opremljeno 11 kontejnera i 1 šator, ukupno dostavljeno: 24 kreveta, 18 deka, 8 vreća za spavanje, 9 grijalica
 • izvršen pregled 50 lokacija za postavljanje kontejnera i kućica sukladno popisu Stožera CZ
 • pratnja i prijevoz kontejnera za civilno stanovništvo – 41 komada (Donji Kukuruzari – 8, Glina – 26,  Petrinja – 7). Ukupan broj isporučenih kontejnera je 374, od čega je 346 civilnom stanovništvu i 28 javnim ustanovama
 • dostava higijenskih potrepština i starog kruha 
 • postavljeno 5 kemijskih WC-a za civilne osobe u Petrinji
 • postavljeno 5 šatora – (2 šatora (AFAD) sa 6 kreveta, 2 grijalice i 2 madraca u Petrinji; 2 francuska šatora u Majama, 1 opremljeni šator za potrebe dežurstva AKD-a u Petrinji)
 • održavanje baze operacija (kampa) - potrošeno 1000 litara goriva za grijanje kampa, šatora za osoblje u poslovnoj zoni Lekenik i šatora za podjelu hrane u Petrinji
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • završeno je podizanje šatora na parkiralištu površine oko 900 m2 (Pigik) 
 • na zadaćama je angažirano 66 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • izvršeno je 112 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 53 vatrogasca s 15 vatrogasnih vozila; 21 intervencija
  • VOZ Sisak: 36 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila; 46 intervencija
  • VOZ Glina: 83 vatrogasca s 29 vatrogasnih vozila; 45 intervencija
 • ukupno je bilo angažirano 172 vatrogasca i 63 vozila u 112 intervencija

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • izvršeno je ukupno 74 zadaća na 56 lokacija, od čega:
 • 17 zadaća na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, te 81 ostala zadaća (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama)
 • nastavljeno je s provedbom snimanja šireg područja Petrinje
 • ukupno je angažirano 74 člana HGSS-a iz 19 stanica, uz uporabu 4 zapovjedna i 23 interventna vozila te 8 članova iz 2 Offroad kluba

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 12,17 tona hrane, 6.927 litara vode, 5.700 toplih obroka za stanovništvo i 1.963 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljene su 94 grijalice
 • provedeno je 270 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 53 sela i zaselaka
 • služba traženja evidentirala je 2736 osoba, od čega 507 na potresu pogođenom području te 1821 u drugim dijelovima RH (u tijeku utvrđivanja lokacije za 208 osoba, koje se premještaju s lokacije na lokaciju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 229 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 89 policijskih ophodnji, poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • izvršeno je 8 pratnji konvoja i 1 pratnja i osiguranje štićene osobe
 • postavljeno je 9 kontrolnih policijskih punktova, s kojih je odvraćena 1 osoba koja nije imala opravdani razlog za odlazak na područje pogođeno potresom
 • kontrolirano je 160 osobnih vozila te utvrđeno 55 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ukupno je kontrolirano 213 osoba
 • kontrolirano je 41 teretno vozilo vezano uz sprečavanje nezakonitog prijevoza stoke, nisu utvrđene kažnjive radnje
 • ukupno je bio angažiran 231 policijski službenik i 89 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo je 299 pripadnika, 10 inženjerijskih strojeva i kamiona, 15 teretnih vozila, 7 terenska vozila/osobno, 5 kombi vozila, 3 labudice te 2 viličara
 • aktivnosti potpore provedene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Lekenik
 • provedba terenskih izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva, te koordinacija potreba sa Stožerom civilne zaštite (područje Banovine)
 • istovar, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i kućica na lokacijama u Lekeniku (gospodarska zona), Petrinji (Pigik) te Glini i okolici
 • priprema i ravnanje terena za postavljanje stambenih kontejnera u Glini
 • provedeni pripremni radovi (priprema podloge) za postavljanje šatora u Petrinji (Pigik)
 • pratnja medicinskog tima u području Hrvatske Kostajnice
 • prijevoz humanitarne pomoći na relaciji Glina – Vrginmost
 • ispopomoć Hrvatskom Crvenom križu prilikom podjele humanitarne pomoći u Petrinji (Pigik)
 • ispomoć volonterima u podjeli humanitarne pomoći u sabirnim skladištima

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • prijavljeno je za pregled novih 1578 objekata, od kojih je pregledan 869 objekt
 • do sada zaprimljeno je 44950 prijava štete, a ukupno pregledano 19780 objekata (43%).
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2467 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 4144 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je  11300 objekata, te 1869 objekata nepoznatog statusa


Stranica