Pregled aktivnosti - 12. svibnja 2021.

Pregled aktivnosti - 12. svibnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 88 djelatnika
 • pratnja i prijevoz 6 kontejnera (Petrinja - 2, Pisarovina - 1, Lekenik - 1, Glina - 1, Donji Kukuruzari - 1)
 • pregled 1 lokacije za postavljanje mobilnih smještajnih jedinica
 • izdavanje opreme sa skladišta Lekenik
 • distribucija 486 litara goriva za potrebe baze operacije Pigik te za vozila operativnih snaga
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 8; ukupno 2741
  • Sisak 2; ukupno 865
  • Glina 6; ukupno 678
  • Hrvatska Kostajnica 1; ukupno 583
  • Lekenik 1; ukupno 284
  • mobilni uredi 9; ukupno 3105
  • ukupno zaprimljeno 8256 zahtjeva za obnovom
 • zaprimanje zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom:
  • Sisačko-moslavačka županija 5771, Karlovačka županija 455, Zagrebačka županija 156
  • ukupno zaprimljeno 6382 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom
 • nije bilo novih zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448 zahtjeva
  • na području Sisačko-moslavačke županije ukupno uklonjeno 85 objekta (Petrinja 44, Glina 18, Sisak 8, Majur 3, Donji Kukuruzari 2, Lekenik 5, Jasenovac 2, Kravarsko 3)
  • ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 8 lokacija (Petrinja 3, Glina 3, Sisak 2)
  • nije bilo novih odluka stožera CZ RH o uklanjanju zgrada; ukupno 46, ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ukupno pokrenulo 109 postupka nabave za usluge izrade elaborata te 4 za uslugu nadzora nad uklanjanjem
 • na električnu energiju priključeno ukupno 2288 mobilnih jedinica

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila
 • provedeno 6 vatrogasnih intervencija na prijevozu pitke vode uklanjanju i dimnjaka

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 3 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u bazi operacije Pigik u Petrinji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 84 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 1,39 tona hrane, 1236 litara vode, 4414 toplih obroka za stanovništvo i 178 za operativne snage
 • pruženo 25 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 3 lokacije na području djelovanja Gradskog društva CK Petrinja (ukupno 173)

HRVATSKA POLICIJA
Angažirana 122 policijska službenika s 48
 • provedba zadaća usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • angažirano 48 policijskih ophodnji
 • kontrolirano 282 osobe, 47 teretnih i 202 osobna vozila

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 47 pripadnika HV s 1 teretnim, 1 terenskim, 1 kombi i 2 specijalna vozila te 1 sredstvom za manipulaciju teretom i 2 inženjerijska sredstva
 • popuna gorivom civilnih institucija, obilazak šatora ekspedicijskog kampa i agregata
 • ispomoć Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo u brzom pregledu objekata na području Petrinje
 • inženjerijski radovi na poravnavanju i uređenju terena za postavljanje šatora u mjestu Dragotina

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano je 145 objekata (25 na pogođenom području)
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.139 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.100 objekata (95,04%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4728 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8432 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 25.940 objekata


Stranica