Pregled aktivnosti - 10. svibnja 2021.

Pregled aktivnosti - 10. svibnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 88 djelatnika
 • pratnja i prijevoz 7 kontejnera (Martinska Ves - 3, Glina - 1, Sunja - 1, Petrinja - 1, Donji Kukuruzari - 1) 
 • pregled 1 lokacije za postavljanje mobilnih smještajnih jedinica
 • izdavanje opreme sa skladišta Pigik i Lekenik
 • distribucija 1180 litara goriva za potrebe baze operacije Pigik te za vozila operativnih snaga
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 7; ukupno 2726
  • Sisak 3; ukupno 861
  • Glina 1; ukupno 669
  • Hrvatska Kostajnica 1; ukupno 582
  • Lekenik; ukupno 283
  • mobilni uredi 5; ukupno 3090
  • ukupno zaprimljeno 8211 zahtjeva za obnovom
 • zaprimanje zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom:
  • Sisačko-moslavačka županija 5771, Karlovačka županija 453, Zagrebačka županija 156
  • ukupno zaprimljeno 6380 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom
 • nije bilo novih zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448 zahtjeva
  • na području Sisačko-moslavačke županije ukupno uklonjena 83 objekta (Petrinja 43, Glina 17, Sisak 8, Majur 3, Donji Kukuruzari 2, Lekenik 5, Jasenovac 2, Kravarsko 3)
  • ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 8 lokacija (Petrinja 4, Glina 2, Sisak 2) 
  • Stožer CZ RH donio 46 odluka o uklanjanju zgrada, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ukupno pokrenulo107 postupka nabave za usluge izrade elaborata te 4 za uslugu nadzora nad uklanjanjem
 • na električnu energiju priključeno ukupno 2287 mobilnih jedinica

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 2 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom
 • provedena 1 vatrogasna intervencija sanacije krovišta

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
angažirana 3 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u bazi operacije Pigik u Petrinji 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 75 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 2,73 tone hrane, 1206 litara vode, 4384 topla obroka za stanovništvo i 208 za operativne snage
 • pruženo 26 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 5 lokacija na području djelovanja Gradskog društva CK Petrinja (ukupno 167)

HRVATSKA POLICIJA
Angažirano 107 policijskih službenika s 43 vozila
 • provedba zadaća usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • angažirane 43 policijske ophodnje
 • kontrolirano 267 osoba, 38 teretnih i 214 osobnih vozila

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 46 pripadnika HV s 1 terenskim vozilom, 1 kombi vozilom, 2 specijalna vozila i 1 sredstvom za manipulaciju teretom
 • popuna gorivom civilnih institucija, obilazak šatora ekspedicijskog kampa i agregata
 • ispomoć Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo u brzom pregledu objekata na području Petrinje; pregledano 26 objekata

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledana 143 objekta (45 na pogođenom području)
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.132 prijave štete (5 manje u odnosu na prethodni dan), a ukupno je pregledano 39.068 objekata (94,98%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4725 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 8422 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 25.921 objekt


Stranica