Pregled aktivnosti - 10. siječnja 2021.

Pregled aktivnosti - 10. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe.

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • prijevoz prehrane za životinje u 9 sela (Jošavica, Brest Pokupski, Čuntići, Dejanović, Bjelnik, Blinja, Dumače, Češko Selo, Srednje Mokrice)
 • pratnja kontejnera iz donacije BiH i Srbije 
 • postavljanje 4 šatora na 3 lokacije (Sibić, Mošćenica i Glina)
 • održavanje baze operacija (kampa)
 • prijevoz i opskrba goriva za operativne snage na saniranju posljedica potresa
 • prijevoz 31 kreveta, 22 deka, 15 vreća za spavanje i prijevoz 8 grijalica (Jošavica, Brest Pokupski, Čuntić, Dejanovići, Bjelnik, Blinja, Dumače, Češko Selo, Srednje Mokrice)
 • prijevoz 24 kontejnera na lokacije (Petrinja, Sisak) u suradnji s HV-om, od kojih je 13 izdano na korištenje:
  • 6 kontejnera je izdano za Dom zdravlja Petrinja, Grad Petrinja i Ciglanu Petrinja (novo kontejnersko naselje) 
  • 7 kontejnera je izdano na području Siska
 • evakuacija starice iz Velikog Gradeca u lječilište Topusko
 • na zadaćama je bilo angažirano 138 pripadnika 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • na katedrali u Sisku završeno je sigurno uklanjanje tornja-zvonika 
 • završen je rad na sanaciji krova crkve Svetog Lovre u Petrinji
 • rad na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života (267 intervencija) prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 139 vatrogasaca s 40 vatrogasnih vozila; 108 intervencije 
  • VOZ Sisak: 129 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila; 121 intervencija
  • VOZ Glina: 136 vatrogasaca s 37 vatrogasnih vozila; 38 intervencija
 • ukupno angažirano 420 vatrogasaca i 94 vozila 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 
 • odrađeno je ukupno 109 zadataka na 38 lokacija
 • 47 zadataka na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, a na ostalim aktivnostima 62 zadataka (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama  i ostalim potrepštinama)
 • završeno je snimanje katedrale u Sisku za potrebe Geodetskog fakulteta u Zagrebu
 • pružanje hitne medicinske potpore u Dragotinama (1 starija osoba zbrinuta)
 • ukupno je angažirano 83 člana HGSS-a iz 21 stanice, uz uporabu 4 zapovjedna i 22 interventna vozila

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 15,71 tona hrane, 13.742 toplih obroka za stanovništvo i 1.892 obroka za operativne snage na terenu, 
 • podijeljeno 47 grijalica i 3 agregata
 • provedeno je ukupno 223 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 96 sela i zaselaka 
 • služba traženja evidentirala 1846 osoba, od čega 518 na potresu pogođenom području te 1131 u drugim djelovima RH (utvrđivanje lokacije za 197 osoba u tijeku, koje se premještaju)
 • mobilne snage su tijekom noći popravljale šator u Petrinji (Pigik) – nakon potresa (oko ponoći)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 335 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • provedene su 82 policijske ophodnje za usmjeravanje prometa, skrb o sigurnosti imovine i pružanje pomoći građanima
 • izvršene su 4 pratnje konvoja
 • postavljeno je 11 kontrolnih policijskih punktova, od čega su djelatnici PU Zagrebačke odvratili 2 vozila i 5 osoba
 • ukupno je provjereno 140 osobnih vozila – 12 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • izvršena kontrola 38 teretnih vozila u svezi sprečavanja nezakonitog prijevoza stoke
 • evidentirane 3 prometne nesreće s manjom materijalnom štetom
 • kaznena djela nisu evidentirana
 • ukupno je bilo angažirano 221 policijskih službenika (od čega 115 na ispomoći iz ostalih PU) i 82 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo 342 pripadnika, 10 inženjerijskih strojeva i kamiona, 13 teretnih vozila, 6 terenskih vozila, 2 kombi vozila, 2 labudice, 1 viličar, 2 dizalice
 • aktivnosti potpore provođene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i općine Lekenik
 • potpora CZ-u u transportu 12 stambenih kontejnera (donacija Turske) iz Lekenika u Sisak
 • izviđanje lokacija postavljanja, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i šatora te ispomoć CZ pri utovaru i istovaru kontejnera (Pigik-Petrinja) te interventno premještanje stambenog kontejnera unutar dvorišta, zbog pojave klizišta (Banski Grabovac)
 • nastavak geosondiranja nasipa (Petrinja, Sisak) u suradnji s Hrvatskim vodama, ukupno do sada geosondiran 31 kilometar 
 • postavljanje 2 polja M 70 šatora, kod dječjeg vrtića za sklonište u slučaju potresa (Petrinja)te podizanje šatora za HCK u Glini za smještaj humanitarne pomoći
 • ispomoć HCK kod prijevoza i podjele humanitarne pomoći,
 • provedba terenskih izviđanja prometnica, puteva i naselja

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana prijavljeno je za pregled novih 4455 objekata, a pregledano je 828 objekata
 • do sada je zaprimljeno 35.998 prijava štete, a pregledano je ukupno 15.581 objekata (43,28%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2184 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 3542 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 9326 objekata, te 529 objekata nepoznatog statusa  


Stranica