Organizacija prehrane na Banovini

Organizacija prehrane na Banovini

Obroci za stanovnike potresom pogođenog područja pripremaju se na temelju naloga Stožera Civilne zaštite (SCZ).

 • Informaciju o broju potrebnih obroka za stanovnike potresom pogođenih naselja sastavljaju općine i gradovi (JLP(R)S).
 • Ta se informacija dostavlja Stožeru Civilne zaštite (SCZ).
 • Stožer Civilne zaštite (SCZ) tu informaciju prosljeđuje trgovačkom društvu Pleter-usluge d.o.o.
 • Pleter-usluge d.o.o. priprema hranu za stradale u skladu sa standardima HACCP.
 • Pripremljeni se obroci dovoze na točke koje je unaprijed utvrdio Stožer Civilne zaštite.
 • Hranu preuzimaju predstavnici JLP(R)S ili operativne snage CZ.
 • Obroke stradalima dijele predstavnici JLP(R)S uz potporu volontera Crvenog križa.
 • Volonterima u Petrinji (Vatrogasna 57) u podjeli obroka pomažu zaposlenici Pleter-usluga d.o.o.
 
Lokacije na koje je trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. obvezno dostaviti hranu: 
 
 1. PETRINJA, Vatrogasna 57
 2. PETRINJA, Voćarska ulica 20 (PIGIK)
 3. PETRINJA, Sisačka ulica 1a (LIDL, HGSS)
 4. SISAK, Josipa J.Strossmayera 156
 5. SISAK, Zagrebačka bb
 6. SISAK, Vatrogasna ulica
 7. SISAK, Fistrovićeva ulica 1b
 8. LEKENIK, Zagrebačka 60
 9. GLINA,  Antuna Starčevića 1
 10. GLINA, Banovac (šator)
 11. SUNJA, Trg kralja Tomislava 3
 12. MAJUR, Kolodvorska 5
 13. HRVATSKA KOSTAJNICA, Josipa Marića 2
 14. KRAVARSKO, Trg Stjepana Radića 16.
 
Sve ostale lokacije za dostavu obroka prati služba Hrvatskog Crvenog križa.

U dogovoru s predstavnicima općina i gradova (JLP(R)S) Hrvatski Crveni križ prijavljene obroke za okolna područja dostavlja Stožeru Civilne zaštite.  

Stranica