Odgoda donošenja i otpreme rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave na potresom pogođenom području

Odgoda donošenja i otpreme rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave na potresom pogođenom području

Odgoda donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je Hrvatskoj javnobilježničkoj komori da javni bilježnici odgode donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, kao i otpremu već donesenih rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u predmetima u kojima su ovršenici osobe sa sjedištem, prebivalištem ili boravištem u područjima zahvaćenima potresom.  

Javni bilježnici na šest mjeseci zastat će s postupanjem u više od 20 tisuća predmeta.

Mogućnost odgode ovrhe

Proglašenjem katastrofe ovršenici imaju mogućnosti zatražiti odgodu ovrhe u skladu s odredbama članka 65. stavka 1. točke 9. Ovršnog zakona. Zahtjev za odgodu podnosi se mjesno nadležnom sudu koji o zahtjevu odlučuje žurno.

Uz, to postoji mogućnost odgode ovrhe suglasnošću stranaka (pristankom ovrhovoditelja) prema članku 69. Ovršnog zakona, u kojem slučaju nadležni sud ne ispituje pretpostavke za odgodu već istu odgađa na prijedlog stranaka.

Besplatna pravna pomoć

Svi građani kojima je u ovim teškim okolnostima potreba pravna pomoć, besplatnu pravnu pomoć mogu potražiti sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

Za pitanja vezana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć možete se obratiti na e-mail: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr ili izravno upravnim tijelima u županijama.

Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći pročitajte na poveznici.

Stranica