Na pročelju zgrade u Petrinji pronađeni vrijedni stilski elementi

Na pročelju zgrade u Petrinji pronađeni vrijedni stilski elementi

Mnoge zaštićene građevine u kulturno-povijesnoj jezgri Petrinje teško su oštećene uslijed razornog prosinačkog potresa i naknadnih podrhtavanja tla.

Neke su građevine pritom izgubile mehaničku otpornost i stabilnost te ih nije moguće u potpunosti obnoviti. Prilikom uklanjanja urušenih dijelova nekretnina i njihove obnove nužno je stoga postupati s posebnom pozornošću. Zgrada u Ulici A. Turkulina 9 građena je, primjerice, u historicističkom stilu i kategorizirana kao nacionalna kulturna baština. Na oštećenoj je građevini najprije proveden postupak stabilizacije prizemlja, koje će se očuvati i reintegrirati pri rekonstrukciji.

U tijeku je i pohrana  terakotnih ukrasa s pročelja građevine u Ulici A. Turkulina 7. Zgradu je početkom 20. stoljeća sagradio znameniti petrinjski graditelj Bonifacije Cettolo mlađi. Pohranjivanje vrijednih stilskih elemenata s obilježjima historicizma i neoklasicizma provodi se u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom. Nakon toga slijedi priprema dokumentacije za cjelovitu rekonstrukciju zgrade.

Stranica