Aktivnosti obnove na Banovini (zbirni pregled)

Aktivnosti obnove na Banovini (zbirni pregled)

Do 28. studenoga 2022. zaprimljeno 9.695 zahtjeva za obnovu i 8.600 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Nekonstrukcijski obnovljene 3.967 kuća, samoobnovljene 1.076, radovi se izvode na 576 kuća. Novoizgrađeno 6 kuća, konstrukcijska obnova izvodi se na 11a kuća. Uklonjena 793 objekta

Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?
Što je samoobnova i kako je pokrenuti?
Energetska obnova uz obnovu od potresa

Odgovore možete pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:

OBNOVA

6. prosinca 2022.
 • dosad zaprimljeno ukupno 9.695 zahtjeva za obnovu 
  • zaprimljeno 826 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 767, Zagrebačka županija - 54, Karlovačka županija - 5)
  • ukupno doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
   • s 3 teh.-fin. kontrolom, 4 operativna koordinatora, 4 stručna nadzora i 22 projektanta dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 45.866.160,00 kn (57.332.700,00 kn s PDV-om), ostvareno 6.106.349,89 kn (7.632.937,36 kn s PDV-om)
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture donijelo je 97 odluka o konstrukcijsku obnovi i gradnji zamjenskih višestambenih zgrada  
   • ugovoreni radovi u vrijednosti od 25.946,272,00 (32.432.840,00 kn s PDV-om)
   • potpisani ugovori za izgradnju 20 višestambenih zgrada s ukupno 308 stanova (Petrinja - 8, Glina - 4, 2 Topusko - 2, Gvozd - 2) u iznosu od 250.340.327,87 kn (312.925.409,84 kn s PDV), dosad ostvareno 31.779.934,52 kn (39.724.918,16 kn s PDV-om)
   • u izgradnji 14 višestambenih zgrada (Petrinja 8, Glina 4, Topusko 2)
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 311 kuća (Sisačko-moslavačka županija - 303, Zagrebačka županija - 8), trenutačno potpisano 120 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće, radovi se izvode na 111 kuća (86 izgradnja (9 donatorskih), 16 pripremni radovi, 9 uklanjanje) 
   • dosad ugovorena gradnja 578 kuća (78 kuća suha drvena građa, 404 kuće klasična zidana gradnja, 96 montažnih drvenih kuća.
   • zaprimljene 63 odluke za konstrukcijsku samoobnovu (49 za obiteljske kuće, 3 izgradnja novih kuća i 11 za obnovu zgrada)
   • s 2 projektanta, 3 geomehaničara i 32 izvođača ugovoreni radovi u iznosu od 480.009.871,76 kn (600.012.339,70 kn s PDV-om) - realizirano 26.312.241,47 kn (32.890.301,84 kn s PDV)
   • potpisano 250 ugovora za uklanjanje kuća
   • završeno/novoizgrađeno 6 kuća (1 donatorska) 
 • zaprimljeno 8.600 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.767, Karlovačka županija - 481, Zagrebačka županija - 352)
  • projektantima dodijeljen 8.600 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 5.008 elaborata za sanaciju
  • 1.674 sporan objekt (327 veća oštećenja (za konstrukcijsku obnovu), 283 nema štete od potresa, 1.064 ostali razlozi) 
  • radovi se izvode na 576 obiteljskoj kući
  • radovi dovršeni na 3.967 obiteljskih kuća
  • u sklopu samoobnove obnovljene 1.076 kuća 
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 268.877.023,63 kn (336.096.279,54 kn s PDV-om), do sada je realizirano 141.538.572,97 kn (176.923.216,21 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 36.700,21 kn (45.872,26 kn s PDV-om) 
 • na pogođenom području dosad uklonjeno 793 objekta:
  • poslovni objekt 46, stambeno-poslovni 41, višestambeni 12, obiteljska kuća 594, javni 28, sakralni 3, gospodarski 22, pomoćni 41, ograda 1, bivši vojni objekti 5
  • Petrinja 374, Glina 126, Sisak 115, Donji Kukuruzari 25, Lekenik 28, Martinska Ves 8, Hrvatska Kostajnica 32, Hrvatska Dubica 12, Majur 25, Jasenovac 15, Kravarsko 8, Topusko 3, Dvor 6, Sunja 7, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1, Velika Gorica 2, Novska 1
 • ​provedena asanacija bunara na ukupno 1.372 lokacije

 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • izdano ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)
 
Izvješća obnove

Stranica