Aktivnosti obnove na Banovini

Aktivnosti obnove na Banovini

Ukupno je do 2. prosinca 2021. zaprimljeno 9.509 zahtjeva za obnovom i 8.074 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom a uklonjeno je 448 objekata koji su prijetili sigurnosti. Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 798 objekata, u tijeku su radovi na 621 kući.

2. prosinca 2021.
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.400 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.183, ured u Glini zaprimio 858; ukupno 9.509 zahtjeva
  • zaprimljeno 310 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 284, Zagrebačka županija - 25, Karlovačka županija - 1)
  • ukupno doneseno 267 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
  • dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 4.037.992,00 kn (5.047.490,00 kn s PDV-om)
 • zaprimljeno 8.074 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.242, Karlovačka županija - 480, Zagrebačka županija - 352)
  • projektantima dodijeljeno 5.289 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 1.907 elaborata za sanaciju
  • radovi se izvode na 621 obiteljskoj kući
  • radovi dovršeni na 879 obiteljskih kuća
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 165.033.841,46 kn (206.292.301,83 kn s PDV-om), do sada je utrošeno 22.818.167,73 kn (28.522.709,66 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.000,00 kn (43.750,00 kn s PDV-om) 
 • ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 448 objekata:
   • Petrinja 199, Glina 79, Sisak 53, Donji Kukuruzari 22, Lekenik 22, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 9, Hrvatska Dubica 8, Majur 25, Jasenovac 2, Kravarsko 7, Topusko 3, Dvor 5, Sunja 2, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1
   • poslovni objekt 42, stambeno-poslovni 33, višestambeni 11, obiteljska kuća 291, javni 26, sakralni 3, gospodarski 18, pomoćni 23, ograda 1
  • ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 12 lokacija
   • Petrinja 8, Sisak 1, Glina 2, Lekenik 1
  • Stožer CZ RH donio 255 odluka za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • pribavljeno 195 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, osigurano 78 usluga nadzora nad uklanjanjem
 • provedena asanacija bunara na ukupno 824 lokacije
 • izdano ukupno 411 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (Petrinja 230, Glina 82, Sisak 75, Karlovačka županija 9, Krapinsko-zagorska županija 2, Zagrebačka županija 10, Požeško-slavonska županija 1, Bjelovarsko-bilogorska županija 2)

Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)

Stranica