Aktivnosti obnove na Banovini

Aktivnosti obnove na Banovini

Ukupno je do 19. listopada 2021. zaprimljeno 9.304 zahtjeva za obnovom i 7.432 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom a uklonjena su 383 objekta koji su prijetili sigurnosti. Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 617 objekta, u tijeku su radovi na 187 kuća.

19. listopada 2021.
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.640 prijava štete, a ukupno je pregledan 39.646 objekt (95,20%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.831 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.607 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.208 objekata
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.277 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.119, ured u Glini zaprimio 841; ukupno 9.304 zahtjeva
  • ukupno dostavljena 94 zaključka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
 • zaprimljeno 7432 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu
  • projektantima dodijeljeno 3.006 objekata za za nekonstrukcijsku obnovu, izrađen 1.051 elaborat za sanaciju
  • radovi se izvode na 187 obiteljskih kuća
  • radovi dovršeni na 617 obiteljskih kuća
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 107.432.917,96 kn (132.291.147,45 kn s PDV-om), do sada je utrošeno 14.887.374,46 kn (18.609.218,00 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.200,00 kn (44.000,00 kn s PDV-om) 
 • ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 383 objekta:
   • Petrinja 176, Glina 64, Sisak 41, Donji Kukuruzari 19, Lekenik 20, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 8, Hrvatska Dubica 8, Majur 23, Jasenovac 2, Kravarsko 7, Topusko 2, Dvor 5, Sunja 2
   • poslovni objekt 37, stambeno-poslovni 26, višestambeni 11, obiteljska kuća 257, javni 21, sakralni 3, gospodarski 17, pomoćni 11
  • ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 16 lokacija
   • Petrinja 9, Sisak 5, Glina 1, Hrvatska Kostajnica 1
  • Stožer CZ RH donio 235 odluka za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • pribavljena 142 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, osigurano 78 usluga nadzora nad uklanjanjem
 • provedena asanacija bunara na ukupno 728 lokacija
 • izdano ukupno 404 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)

Stranica