Državna geodetska uprava

Nakon konstituirajuće sjednice Stožera civilne zaštite zaduženog za uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županiji, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu stavljaju na raspolaganje svoje stručne i znanstvene kapacitete kako bi se postigli sljedeći ciljevi:
  • Državna geodetska uprava stavlja na raspolaganje sve postojeće prostorne podatke za potresom ugroženo područje (digitalni ortofoto, registar prostornih jedinica i drugo),
  • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinira zračno fotogrametrijsko snimanje zajedno s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim ovlaštenim službama, izvodi obradu snimaka i izradu novog digitalnog ortofota (područje Petrinje završeno, u pripremi uži centar Siska i Glina),
  • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s hrvatskom OpenStreetMap zajednicom koordinira izradu i vektorizaciju svih kuća i pristupnih puteva za potresom ugroženo područje (u potpunosti završeno za cijelo područje – cca 48.000 objekata),
  • Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i hrvatska OpenStreetMap zajednica stavljaju na raspolaganje Stožeru pripremljeni portal https://potres2020.openit.hr kao središnje mjesto za geoprostornu koordinaciju svih nadležnih službi: transparentno dijeljenje i javnost svih relevantnih podataka su imperativ.
  • Rezultat sinergije svih uključenih subjekata mora biti nova geoprostorna podloga za organizaciju života stanovništva i obnovu potresom ugroženog područja,
  • Konačni cilj svih aktivnosti je priprema prilagodljivog rješenja koje će trajno biti na raspolaganju ravnateljstvu Civilne Zaštite u sličnim kriznim situacijama.