Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Potpora mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa

​Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni javni poziv putem kojega mikro poduzetnici s područja Sisačko-moslavačke županije mogu dobiti do 30.000 kuna bespovratnih sredstava za saniranje posljedica potresa i obnovu radnih prostora.

Detalji otvorenog javnog poziva dostupni su na poveznici: https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168


Električna energija 

Tijekom potresa bez opskrbe električne energije ostalo je 150.000 korisnika. Svim korisnicima vraćeno je napajanje električnom energijom za sve objekte u kojima je bilo tehnički moguće uspostaviti opskrbu. Bez opskrbe su jedino srušeni i mani broj oštećenih, a dugotrajno nenastanjenih objekata. Ukupna šteta na elektroenergetskoj mreži i objektima, prema preliminarnim procjenama iznosi oko 200 milijuna kuna. U tijeku je sanacija oštećene mreže i elektroenergetskih objekata te  radovi na priključenju na mrežu privremenih smještajnih objekata (kontejnera i mobilnih kućica). Objekti za privremeni smještaj koji su postavljeni na privatnom zemljištu uz oštećene stambene objekte, priključuju se na postojeći električni priključak bez obračuna naknade. Privremene smještajne jedinice koje se nalaze na javnoj površini, HEP ODS priključuje na mrežu na zahtjev grada, odnosno općine. Kako su započeli radovi na obnovi niza stambenih i drugih objekata, HEP ODS na zahtjev vlasnika, a radi sigurnog pristupa gradilištu, zaprima i realizira zahtjeve za privremenim isključenjem objekata s mreže. Isključenja, a potom i ponovna uključenja na mrežu na zahtjev korisnika, HEP ODS provodi bez naplate propisane naknade. Kao hitnu mjeru pomoći stradalom stanovništvu, HEP je donio odluku o obustavi ovrha i iskapčanja električne energije kupcima na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od prva tri mjeseca 2021. godine.

Kontakt za hitne intervencije HEP-a: 0800 300 418
 
Voda

Izvršena je kontrola preko 320 km nasipa na području maloga sliva Banovina te su Hrvatske vode žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70 do 100 milijuna kuna, a za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskoga fonda solidarnosti. Što se tiče vodokomunalne infrastrukture, najteža situacija je na distributivnom području Privrede d.o.o. Petrinja gdje je tijekom 30. prosinca 2020. godine osposobljen dio sekundarnoga sustava, ali se voda u dijelove centra ne može pustiti kako ne bi došlo do plavljenja objekata. Na tom području, kao i na ostalom području pogođenom potresom je u tijeku uklanjanje kvarova. Već je 30. prosinca 2020. godine osigurano 18 cisterni za opskrbu vodom za piće. Sedam cisterni raspoređeno je u Petrinji, dvije u Glini i jedna u Lekeniku dok je na raspolaganju i osam cisterni poslanih od Ravnateljstva za robne zalihe.
 

Vlade Republike Hrvatske je zadužila Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da doznači Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji svakoj po 5.000.000,00 kuna.


Rok za podnošenje Prijava na Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu produžen je do 13. veljače 2021. godine