Ministarstvo obrane

U skladu sa svojom ustavnom zadaćom Oružane snage Republike Hrvatske su se odmah nakon potresa angažirale u pomoći stanovništvu na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno gradova i općina na tom području.

Na područjima pogođenim potresima svakodnevno je angažirano oko 300 pripadnika Hrvatske vojske, a do sada je na terenu u rotaciji bilo angažirano više od 2300 pripadnika. Broj pripadnika ovisi i o broju planiranih aktivnosti na dnevnoj razini. Tako je u prva dva najkritičnija dana Hrvatska vojska stavila na raspolaganje oko 1500 pripadnika.

Pripadnici Hrvatske vojske sudjeluju na sanaciji puteva i klizišta, inženjerijskim radovima za pripremu prostora za kontejnerska naselja u Petrinji i Glini, prijevozu i postavljanju kontejnera i mobilnih kućica. Također, uspješno surađuju i s Hrvatskim crvenim križem prilikom podjele humanitarne pomoći u Petrinji, a sudjeluju i kao ispomoć volonterima u podjeli humanitarne pomoći u sabirnim skladištima, provedbi terenskih izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva te koordinaciji potreba sa Stožerom civilne zaštite.

Hrvatska vojska, uz ljudstvo na terenu stavila je na raspolaganje materijalno-tehnička sredstva i to cjelodnevne obroke, vodu, krevete, deke, šatore, vreće za spavanje, agregate i terenske kuhinje.

Obavljen je sanitetski prijevoz starijih i nemoćnih, helikopterski prijevoz pacijenta iz petrinjske i sisačke bolnice u zagrebačke bolnice, kao i prijevoz pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja u provedbi njihovih zadaća. Za navedene zadaće bilo je angažirano pet helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva te vojni sanitetski timovi.

Hrvatska vojska obavljala je evakuaciju civilnog stanovništva, a za dio njih osiguran je smještaj i prehrana odnosno njihovo zbrinjavanje u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji. To zbrinjavanje osigurano je za štićenike doma za starije i nemoćne u Petrinji te za lokalno stanovništvo koje je ostalo bez domova. Tako je osiguran smještaj i prehranu za oko 350 osoba dnevno.

Angažiran je i tim psihologa za psihološku pomoć pripadnicima Hrvatske vojske i civilima smještenim u vojarni u Petrinji. U suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, organizirano je i provedeno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 civila smještenih u vojarni u Petrinji te hrvatskih vojnika koji su  angažirani na zadaćama otklanjanja posljedica potresa.

Hrvatska vojska i dalje je na terenu te daje potporu i pomoć nadležnim tijelima u čišćenju prometnica, prijevozu i postavljanjem šatora i stambenih kontejnera te pomoć Hrvatskom crvenom križu u podjeli humanitarne pomoći.

Korištenjem dronova i besposadnih zrakoplovnih sustava Hrvatska vojska provodi snimanje kritične infrastrukture u svrhu izrade, za nadležna tijela, preliminarne procjene nastale štete.

Mobilni timovi za civilno-vojnu suradnju obišli su do sada 208 naselja sa zadaćama brze prosudbe stanja vitalne infrastrukture, temeljnih životnih uvjeta te definiranja zahtjeva za humanitarnom potporom lokalnom stanovništvu.

Sanitetski timovi u 24-satnom dežurstvu u vojarni u Petrinji. Svakodnevno se obavlja veterinarsko-zdravstveni nadzor kuhinje i restorana, prostora za podjelu hrane te higijensko-epidemiološki nadzor.

Dopremljene su i četiri poljske kuhinje u Petrinju i Topusko koje su nakon usvajanja novog koncepta podjele hrane vraćene u matične postrojbe.

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske i dalje su, u okviru svojih mogućnosti, na raspolaganju za pomoć stanovništvu i lokalnoj zajednici na području pogođenom potresom.

Ministarstvo obrane