Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike


1. Jednokratna naknada je materijalno pravo na novčanu pomoć koju je moguće ostvariti i uslijed pretrpljene elementarne nepogode poput potresa.

Jednokratna pomoć nije namijenjena samo socijalno ugroženima nego svima koji su stradali u potresu te pozivamo sve koji imaju oštećene objekte u potresu, a to još nisu učinili, da podnesu zahtjev.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu mogu se podnijeti u Centrima za socijalnu skrb:
  • CZSS Sisak, Ivana Meštrovića 21 - radnim danom od 8,00 do 18,00 sati
  • CZSS Petrinja,  Ulica Artura Turkulina 35 - radnim danom od 8,00 do 18,00 sati
  • CZSS Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2 - u redovnom radnom vremenu
  • CZSS Glina, zgrada Hrvatskog Doma, Ulica Stjepana i Antuna Radića 10 - radnim danom od 8,00 do 18,00 sati
  • Ostalim centrima za socijalnu skrb  na čijem području osoba ili obitelj privremeno boravi

Zahtjev treba sadržavati:
  • podatke o podnositelju zahtjeva članova kućanstva (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt broj)
  • podatke o pretrpljenoj materijalnoj šteti na imovini (opisati radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu i kakva su oštećenja)
  • dostaviti dokaz o nastaloj šteti (npr. fotodokumentacija i dr.)
  • presliku tekućeg ili zaštićenog računa.

OBRAZAC - JEDNOKRATNA NAKNADA USLIJED ELEMENTARNE NEPOGODE – POTRESA

Kontakt broj: 01 555 7345
Kontakt mail: potres@mrosp.hr


2. Potpore za očuvanje radnih mjesta i poslodavcima na potresom pogođenim područjima

Poslodavci s područja u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom - Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, bez obzira na djelatnost i pad prometa, u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, imati će pravo na potporu.

Riječ je o potpori u iznosu od 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je u srijedu, 3. ožujka 2021., da su donesene nove mjere potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom i posljedicama katastrofe na potresom pogođenim područjima za ožujak 2021. Potpore za skraćenje radnog vremena produžene do kraja 2021.

Objektivni razlozi su nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnost dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom)- ožujak 2021.

Također, Potporu skraćenja radnog vremena moći će ostvariti poslodavci za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena koja na godišnjoj razini ne može biti viša od 70% godišnjeg fonda radnih sati.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta.

Prijava za predaju zahtjeva za mjere očuvanja radnih mjesta.


3. Kroz program Javnog rada zaposlit će se 500 osoba na području pogođenom potresom

Osiguran je program „Javnog rada“ kojim će se zaposliti 500 osoba na području pogođenom potresom u javnom radu kako bi pomogli u otklanjanju šteta učinjenim potresom. Broj od petsto zaposlenih osoba u javnim radovima po potrebi će se povećati.

Više o mjeri Javnog rada na: www.mjere.hr


Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike