Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prema dostupnim podacima na potresima pogođenim područjima ukupno je 58 školskih i visokoškolskih objekata. U Petrinji, Glini i Sisku je ukupno 21 škola s 5 658 učenika.
 
 • Do danas su pregledana ukupno 42 objekata od kojih je 9 neupotrebljivih zbog nastalih oštećenja. Privremeno je neuporabljivo 11 objekata, 7 je uporabljivo s preporukom, a 15 je uporabljivo.
 • Zbog potresa dio djece i roditelja te odgojno-obrazovnih radnika privremeno je napustio svoje domove te je potrebno utvrditi koliko je učenika izvan svojih domova te hoće li nastaviti odgojno-obrazovni rad na području županije ili ne.
 • Ministarstvo žurno priprema aktivnosti kako bi u suradnji s osnivačima, upravnim odjelom i ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova razmotrilo mogućnosti izvođenja odgojno-obrazovnoga rada za učenike.
 • Uključivanje učenika u odgojno-obrazovni rad od iznimne je važnosti za psihofizičko stanje svakog učenika, njihovih članova obitelji, kao i zaposlenika te ćemo uz uvjete za početak rada, osigurati i pružanje psihološke pomoći.

DOSAD PODUZETE MJERE I OČEKIVANI UČINAK
 
 • Glavne aktivnosti Ministarstva usmjerene su na organizaciju nastave za učenike i studente ukoliko to epidemiološki uvjeti dozvole te pripremu za obnovu infrastrukture.
 • Nakon obilaska dijela školskih ustanova u Petrinji, Glini i Sisku, osnovana je i operativna jedinica u Ministarstvu koja će izravno, na terenu, s osnivačima škola dogovoriti konkretne korake u ponovnoj uspostavi nastave, ali i interventne zahvate na obrazovnim objektima koje će biti moguće u kratkom vremenu staviti u funkciju.
 • Ministarstvo će osigurati potrebna materijalna sredstva za izgradnju i obnovu objekata te provesti žurne aktivnosti za pravovremenu pripremu projektne dokumentacije jer ćemo sredstva za obnovu škola povlačiti iz europskoga Fonda solidarnosti.
 • Također, u tijeku je i analiza potreba opremanja učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika IT opremom te pokretanje hitne procedure nabave iste.
 • Ministarstvo će preuzeti plaćanje troškova smještaja u studentskim i učeničkim domovima za sve studente i učenike koji imaju prebivalište na potresima zahvaćenim područjima.
 • Ministarstvo je interventno financiralo nabavku 20 seizmografa za Prirodoslovno - matematički fakultet u iznosu od 4.5 mil. kuna.
 • Ministarstvo je od svih visokih učilišta u RH zatražilo oslobađanje školarina za studentice i studente iz potresom zahvaćenih područja.
 • Ministarstvo je osiguralo sredstva za nabavu tableta, prijenosnih računala i udžbenika za učenike i nastavnike Sisačko-moslavačke županije u ukupnom iznosu od 958.400,00 kuna. Sredstva za nabavu tableta, prijenosnih računala i udžbenika doznačit će se na račun Sisačko-moslavačke županije.